KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Błękitny Kciuk

blekitny_kciuk_sProgram skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w latach szkolnych 1999/2000 oraz 2000/2001 był koordynatorem polsko-amerykańskiego projektu edukacyjnego ”Błękitny Kciuk” realizowanego na terenie Polski przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie.

Głównym celem programu była ochrona i poszanowanie zasobów wody pitnej.

Członkowie Klubu „Błękitny Kciuk” podejmują wiele ciekawych tematów:
 • skąd pochodzi woda?
 • uczą się jak oszczędzać i chronić wodę,
 • sprawdzają jakie niebezpieczeństwa wpływają na stan i jakość wody pitnej,
 • podejmują akcje zbiórki zużytych baterii, oleju, farb, odczynników fotograficznych,
 • monitorują sieć kanalizacyjną i wodociągową na swoim osiedlu,
 • zapoznają się ze sposobami uzdatniania wody,
 • uczą się minimalizować ilości powstających odpadów,
 • lokalizują dzikie wysypiska,
 • organizują ciekawe wycieczki, konkursy, turnieje,
 • piszą do władz samorządowych i lokalnej prasy.

Za pośrednictwem KZG można było otrzymać udostępnione przez ROEE Kraków:

 • założenia i koncepcję programu,
 • logo projektu,
 • pomoc w organizowaniu spotkań, seminariów i różnych akcji,
 • legitymacje członkowskie,
 • materiały informacyjne i instruktażowe dotyczące ochrony wód,
 • program komputerowy monitoringu stanu czystości wód powierzchniowych.

W ramach programu organizowano spotkania – seminaria z nauczycielami dotyczące w/w problemów w siedzibie Związku.