KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Bryza

1Program edukacyjny pt.„Bryza – Jak ochronić środowisko?” reazlizowany był przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni oraz Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku w formie projektu edukacyjnego. Celem całego Programu „Bryza – Jak ochronić środowisko?” było przybliżenie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka. Stanowił on kompleksową propozycję metodyczną dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, która w doskonały sposób wspomagać może proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany przez przedszkola i szkoły.

Pakiet „Bryza” łączy kompendium wiedzy o odpadach stwarzających obecnie powszechne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Scenariusze zajęć umożliwiają całościowe podejście do problemów związanych z odpadami w życiu człowieka, przy czym zawartość merytoryczna została dostosowana do różnych poziomów nauczania. W ten sposób proponowany program pozwala realizować szereg zagadnień związanych z indywidualnymi zachowaniami uczniów i różnorodnymi konsekwencjami działań dla środowiska.

Szkolenia dla nauczycieli na zasadzie formy doskonalenia zawodowego w zakresie „Bryza – Jak ochronić środowiska?”

 • Kurs zorganizowany jest w ramach trzech dwudniowych szkoleń wyjazdowych. Prowadzony jest przez instytucję posiadającą uprawnienia do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MEN.
 • Program kursu realizowany jest w wymiarze 85 godzin w ramach trzech zjazdów weekendowych.
 • Zakwalifikowaniu na kurs szkoleniowy decyduje termin zgłoszenia.
 • Uczestnicy kursu po zakończeniu otrzymają zaświadczenie ukończonej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Dojazd uczestników na szkolenia we własnym zakresie.
 • Dodatkowe „bonusy”:
  • Udział w konkursach ekologicznych dla szkół i przeszkolonych nauczycieli,
  • Bezpłatne materiały informacyjne, biuletyny, ulotki, plakaty, informatory,
  • Bezpłatny udział w wyjazdach terenowych (dla nauczycieli), w ramach których przybliżymy najważniejsze obiekty komunalne, instytucje związane z ochroną środowiska, obiekty szczególnej ochrony oraz inne przyrodnicze i krajobrazowe walory z tereny aglomeracji trójmiejskiej oraz całego regionu,
  • Bezpłatny udział w konferencjach i szkoleniach opisanych poniżej.

Wszyscy nauczyciele, którzy odbyli kurs „Bryza” oraz realizowali ten Program na terenie swojej placówki, mogli wziąć udział w innych wydarzeniach będących częścią programu. Były to kolejne etapy. W ramach projektu zorganizowane zostały również wyjazdy szkoleniowe, między innymi do: Zakładów Papierniczych w Świeciu Huty Szkła w Antoninku połączone ze zwiedzaniem targów ekologicznych POLEKO w Poznaniu; Huty Szkła w Ujścisku i Sortowni Odpadów w Pile. W roku 2004 projekt został uatrakcyjniony o wyjazd na Międzynarodową Konferencję Naukową w Ustce. Tematem konferencji było „Edukacja a zrównoważony rozwój w jednoczącej się Europie”.

Z początkiem roku szkolnego 2005/2006 program „Bryza” został zawieszony.

 

2