KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Młodzieżowy Parlament Ekologiczny

m_parlament„Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między ludzi braćmi” słowa te przypisywane świętemu Franciszkowi z Asyżu są pierwszą tezą „Dekalogu ekologicznego”, którego hasła były tematami obrad pierwszego Młodzieżowego Parlamentu Ekologicznego w maju 1998 roku. W posiedzeniu młodych parlamentarzystów wzięło udział wówczas przeszło 200 uczniów z całej aglomeracji trójmiejskiej, którzy w 10 grupach obradowali nad słusznością i sposobem wdrożenia tez Dekalogu w życie codzienne. Finałem akcji było uroczyste spotkanie parlamentarne w Okrągłej Sali Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego w Urzędzie Wojewódzkim. Każda z obradujących grup wystosowała postulaty, przyjmując za ich podstawę punkty z dekalogu Św. Franciszka. Postulaty te skierowane zostały do władz rządowych i samorządowych oraz wszystkich gości zaproszonych na finałowe posiedzenie Parlamentu. W kolejnych latach uczniowie obradowali nad problemami dotyczącymi ochrony wód, powietrza gleb oraz ochrony świata przyrody. Ostatnia, dziesiąta edycja, odbyła się w 2007 roku.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizował  „Młodzieżowy Parlament Ekologiczny” we współpracy z Zakładem Utylizacyjnym w Gdańsku oraz Regionalną Agencję Promocyjną „EDUCATOR”. Od początku głównymi celami Parlamentu były:

  • integracja środowisk uczniowskich całej aglomeracji trójmiejskiej na rzecz szeroko pojętej ekologii,
  • kształtowanie w młodym pokoleniu umiejętności prowadzenia demokratycznej dyskusji o istotnych problemach współczesności (ochrona środowiska),
  • wyszukiwanie argumentów z różnych dziedzin (nauka, kultura) na rzecz ochrony naszej Ziemi,
  • umożliwienie reprezentantom środowisk uczniowskich prezentowania swoich spostrzeżeń na temat potrzeb środowiska naturalnego przedstawicielom władz samorządowych, rządowych i parlamentarzystom,
  • budowanie kontaktu i umiejętności prowadzenia dialogu między różnymi pokoleniami.

Uczestnicząca w obradach młodzież miała wspaniałą okazję, aby zapoznać się z zasadami prac parlamentu oraz przedstawiać swoją postawę w stosunku do problemów ochrony środowiska. Młodzież prezentowała także swoje opinie na temat działalności władz rządowych i samorządowych oraz dyskutowała z przedstawicielami tych władz.

W corocznych obradach „Młodzieżowego Parlamentu Ekologicznego” brało udział średnio 200 uczniów z terenów całej aglomeracji. Na finał obrad, odbywających się tradycyjnie w Okrągłej Sali Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego w Urzędzie Wojewódzkim, zapraszano przedstawicieli władz rządowych, samorządowych oraz ludzi związanych zawodowo z problematyką szeroko rozumianej ochrony środowiska.

1_s 2_s 3_s 4_s
5_s 6_s 7_s 8_s