Konkurs Wiedzy Ekologicznej – X edycja

Konkurs skierowany do uczniów szkół specjalnych oraz integracyjnych: gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych

 • Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu ekologicznego będącego częścią akcji edukacyjno – promocyjnej realizowanej przez Komunalny Związek Gmin “Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni na terenie jego działania.
 • Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13. Finansowanie konkursu: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i  Chylonki” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Konwaliowej 1 oraz Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55.
 • Uczestnicy konkursu: w konkursie może wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem szkoły, młodzież gimnazjum i szkół zasadniczych szkolnictwa specjalnego z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, oraz gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo.
 • Temat: Ochrona środowiska – ze szczególnym uwzględnieniem tematu ochrony wód.
 • Cel konkursu:
  • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego,
  • obserwowanie zmian zachodzących w środowisku naturalnym,
  • dokonywanie oceny działalności człowieka w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód,
  • integracja środowisk szkolnych.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pod adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13, 81-184 Gdynia, potwierdzonego przez dyrekcję placówki zgłoszenia uczestnictwa jednego dwuosobowego zespołu w terminie i formie określonej w odrębnej informacji przesyłanej przez Ośrodek do szkół.
 • Czas trwania konkursu:
  • część wewnętrzna – szkolna: do 31 marca 2012r.
  • finał i wręczenie nagród: kwiecień 2012r.
 • Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu:
  • finał konkurs odbędzie się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13
  • konkurs składa się z 2 głównych części:
   • zestaw zadań,
   • konkurencja plastyczna;

   w przypadku osiągnięcia przez zespoły tej samej liczby punktów przewiduje się konkurencję dodatkową w postaci tury pytań ustnych.

  • uczniowie biorą udział w konkursie w dwuosobowych zespołach,
  • Komisja w składzie: przedstawiciel Związku, przedstawiciel Zakładu Utylizacyjnego, Dyrektor SOSW nr 2 w Gdyni i dwóch nauczycieli przeprowadzi ocenę konkursu (prawidłowe rozwiązanie testu, praca plastyczna, prawidłowe odpowiedzi na pytania),
  • w konkursie obowiązywać będzie ocena punktowa – suma punktów z poszczególnych części konkursu wyłoni zwycięzców,
  • przewidywane są trzy pierwsze miejsca dla zespołów w dwóch kategoriach: gimnazja i zasadnicze szkoły zawodowe; pozostałe zespoły otrzymują wyróżnienia.
 • Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe dla laureatów: sprzęt sportowy i multimedialny.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich rodzin.