Monitorujemy śmieci

Konkurs prowadzony w latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010 skierowany do kół zainteresowań (ekologiczne, biologiczne itp.) uczniów drugiego etapu edukacyjnego szkół podstawowych (klasy IV-VI), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz Gmin: Kosakowo, Wejherowo, Szemud.

Cele konkursu:

  • kształtowanie umiejętności monitorowania środowiska naturalnego,
  • obserwacja zjawisk i procesów przyrodniczych dostępnych doświadczeniu młodego człowieka najbliższego otoczenia, ze szczególnym naciskiem na ukazanie negatywnych skutków niekontrolowanego wyrzucania odpadów lub szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych,
  • ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

Konkurs podzielono na dwa tematy: „Monitoring dzikich wysypisk” albo „W domowym piecu śmieci spalanie truje i rujnuje”, z których w placówce mogła zrealizować jeden wybrany lub oba jednocześnie.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu przez grupę uczniów wraz z opiekunem wizji lokalnej najbliższego otoczenia, dzielnicy, gminy, miasta. Obserwacji podlegały „dzikie wysypiska” albo zjawisko spalania odpadów w piecach domowych/na polach/działkach. Wyniki obserwacji nanoszono na przygotowane przez Związek kwestionariusze badania ankietowego. Uczniowie sporządzali także drobną dokumentację (np. zdjęcia, rozmowy z właścicielami nieruchomości na temat segregacji lub spalania odpadów, notatki własne). Obserwacje łączono z poszukiwaniem informacji w Internecie, prasie, telewizji nt. szkodliwości wyrzucania odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych lub spalania odpadów w paleniskach domowych/na polach/działkach. Na podstawie otrzymanych materiałów grupa przygotowywała wspólnie sprawozdanie, które było przedmiotem oceny dla Komisji konkursowej Związku.

Nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie w roku szkolnym 2008/2009 była wizyta grupy laureatów w Akwarium Gdyńskim wraz z dodatkowymi zajęciami dot. fauny Bałtyk. W następnym roku szkolnym kolejni zwycięzcy odwiedzili Centrum Nauki „Experyment” przy Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Laureaci konkursu „Monitorujemy śmieci” (rok szkolny 2008/2009)
1_s 2_s 3_s 4_s
Laureaci konkursu „Monitorujemy śmieci” (rok szkolny 2009/2010)
7_s 5_s 6_s 8_s