Odnawialne Źródła Energii (Turniej Rumski)

Konkurs zrealizowany w r. szk. 2004/2005 we współpracy z Gimnazjum nr 1 przy ul. Rodziewiczów 10 w Rumi. W konkursie mogli brać udział uczniowie gimnazjów z terenu gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki”. Głównym celem konkursu było ukazywanie praktycznego wykorzystywania fizyki w dziedzinie ochrony środowiska, w tym:

  • uświadamianie uczniom uniwersalności i powszechności praw fizyki,
  • twórcze rozwiązywanie problemów z fizyki na drodze teoretycznej i doświadczalnej,
  • zapoznanie z zaletami i wadami odnawialnych źródeł energii,
  • motywowanie do racjonalnego i oszczędnego korzystania z energii.