„Szkolny monitoring środowiska”

Konkurs skierowany do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy przeprowadzali monitoring najbliższego otoczenia (dzielnica, gmina, miasto), celem którego było odnalezienie jak największej liczby „dzikich wysypisk”, wypełnienie ankiety z każdego monitorowanego miejsca i przesłanie ich na adres Związku. Zwyciężała grupa, która udokumentowała największą liczbę przeprowadzonych badań monitoringu (liczył się wynik pozytywny oraz negatywny). Przeprowadzono trzy edycje konkursu w latach szkolnych 1999/2000 – 2001/2002.

Cele konkursu:

  • poznanie współzależności człowieka i środowiska,
  • obserwacja zjawisk i procesów przyrodniczych najbliższego otoczenia,
  • kształtowanie umiejętności monitorowania środowiska naturalnego,
  • ukazanie zależności pomiędzy stanem środowiska a działalnością człowieka,
  • ukazanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian w najbliższym otoczeniu.

Nagrodą główną w konkursie była jednodniowa „Krajobrazowa wycieczka po Wysoczyźnie Puckiej”.