KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2004/2005

30 maja w Sali konferencyjnej im. K. Demela Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni odbyła się uroczysta Sesja Finałowa podsumowująca edukację ekologiczną prowadzoną przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, w roku szkolnym 2004/2005. Podsumowanie połączone było z wręczeniem nagród i pamiątkowych dyplomów laureatom konkursów ekologicznych. Szczególne miejsce w programie sesji zajęło wyróżnienie placówek oświatowych statuetkami i dyplomami „Przyjaznego Ziemi”.Edukacja ekologiczna - rok szkolny 2004/2005 wreczenie nagród

Podczas podsumowania przedstawiony był efekt ekologiczny osiągnięty w minionym roku szkolnym. W roku tym z naszej „ Oferty programowej ” skorzystało łącznie 252 placówki oświatowe z terenu działalności Związku i nie tylko. Przeszło 57 000 dzieci i młodzieży brało udział w 6 konkursach, 149 warsztatach i w 6 projektach i programach ekologicznych organizowanych przez Komunalny Związek Gmin, oraz w ogólno trójmiejskim „ Parlamencie Ekologicznym ”, organizowanym wspólnie z Zakładem Utylizacji Odpadów w Gdańsku. W przeprowadzonych jednodniowych warsztatach ekologicznych około 3000 uczniów mogło się dowiedzieć o zasadach funkcjonowania i działalności wysypisk odpadów (warsztaty: „ Dzieci segregują śmieci ” i „ Śmieciowy problem – czy kończy się z progiem ”), oraz o sposobie ujmowania wody i oczyszczania ścieków (warsztaty pod nazwą: „ Ujmowanie i uzdatnianie wody ” i „ Oczyszczanie ścieków”). Około 500 uczniów i 40 nauczycieli poznało również sposób wytwarzania energii cieplnej w 20 warsztatach pod nazwą „ Ciepło Twojego domu ”. Zorganizowane zostały również warsztaty terenowe dla nauczycieli i urzędników samorządowych, przeprowadzone w Elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu i na wybrzeżach klifowych Kępy Swarzewskiej.

W ramach jednego z bardziej popularnych konkursów (wzięło w nim udział przeszło 30 000 dzieci) „ Mała nakrętka duży problem ” około 60 placówek zebrano aż 5728 kg nakrętek z pojemników opakowaniowych. Placówki, które zebrały najwięcej nakrętek w trakcie sesji otrzymały nagrody i pamiątkowe dyplomy. Nagrodzeni zostali również najmłodsi uczestnicy sesji, laureaci konkursu „ Małe dzieci nie chcą śmieci ”, oraz nieco starsi, którzy wykonali najlepszy fotoreportaż z selektywnej zbiórki odpadów w swojej dzielnicy.

Edukacja ekologiczna - rok szkolny 2004/2005 projektFinałowa sesja była okazją do podsumowania projektu ekologicznego „ Przyjazny Ziemi ” i nadania tytułu „Przyjaznego Ziemi” 17 placówkom, które po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie, oraz 23 placówki, które wspomniany projekt kontynuowały. W projekcie w tym roku szkolnym uczestniczyło blisko 20 000 uczniów i 80 nauczycieli. Warto wspomnieć, że projekt „Przyjazny Ziemi” został objęty honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Dyplomy z wyróżnieniami otrzymały również placówki oraz nauczyciele prowadzący kluby „ Zielonych Dzieciaków ”. Uroczyste podsumowanie akcji jak co roku odbyło się podczas „Zielonego Festiwalu”. W programi tym wzieło udział około 1400 dzieci 50 nauczycieli.

Podsumowanie edukacji ekologicznej 2004/2005 statuetkiPodsumowana została także akcja „ Moja dzielnica – Moja sprawa”, która tego roku skupiła się głównie na problemie spalania odpadów powstających w naszych domach w piecach przydomowych.

W sesji podsumowujące działania edukacji ekologicznej Komunalnego Związku Gmin wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele, laureaci konkursów i rodzice. Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność i udział w organizowanych przez nas programach. Szczególne podziękowania składamy na ręce nauczycieli, którzy bezinteresownie, często poza programem zajęć, promują edukacje ekologiczną wśród dzieci i młodzieży.