KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2005/2006

Podobnie jak w ubiegłym roku w sali konferencyjnej Morskiego Instytutu Rybackiego im. K. Demela w Gdyni odbyła się Finałowa Sesja podsumowująca edukację ekologiczną prowadzoną przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w kończącym się roku szkolnym. Podsumowanie połączone było z wręczeniem nagród i pamiątkowych dyplomów laureatom konkursów ekologicznych.

W tym roku do 11 różnych programów z naszej „ Oferty programowej ” wpłynęło łącznie 378 zgłoszeń z placówek oświatowych z terenu gmin KZG i gmin ościennych. Niektóre placówki korzystały z kilku programów jednocześnie. Biorąc pod uwagę fakt, że w niektórych konkursach uczestniczyli niemal wszyscy uczniowie z danej placówki można powiedzieć, że łącznie w warsztatach, konkursach i programach edukacyjnych wzięło udział blisko 55 000 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Wyłączając konkursy polegające na zbiórce plastikowych nakrętek i baterii, w warsztatach i konkursach indywidualnych uczestniczyło blisko 3900 młodych ludzi oraz 323 nauczycieli. Jak co roku dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszył się Młodzieżowy Parlament Ekologiczny. Już po raz IX młodzi ludzie obradował w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. W tym roku obradowało 82 młodych parlamentarzystów, z 42 placówek z terenu Związku. W przeprowadzonych jednodniowych warsztatach ekologicznych około 1000 uczniów mogło się dowiedzieć o zasadach funkcjonowania i działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” w Łężycach (warsztaty: „Bliżej Europy-nowoczesne metody gospodarowania odpadami”), oraz o sposobie ujmowania wody i oczyszczania ścieków (warsztaty pod nazwą: „Ujmowanie i uzdatnianie wody” i „ Oczyszczanie ścieków”). Około 600 uczniów i 24 nauczycieli poznało również sposób wytwarzania i rozprowadzania energii cieplnej w 12 warsztatach pod nazwą „ Ciepło Twojego domu”. Zorganizowane zostały również warsztaty terenowe dla nauczycieli i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzone miedzy innymi na składowisku żużla i popiołu w Rewie i przy zbiorniku retencyjnym „Krykulec”. W ramach jednego z bardziej popularnych konkursów „Mała nakrętka duży problem”, w którym wzięło udział przeszło 22 000 dzieci około 60 placówek zebrano aż 10586 kg nakrętek z pojemników opakowaniowych. Placówki, które zebrały najwięcej nakrętek w trakcie sesji otrzymały nagrody i pamiątkowe dyplomy. Nagrodzeni zostali również najmłodsi uczestnicy sesji, laureaci konkursu „ Małe dzieci nie chcą śmieci ”.

W sesji podsumowujące działania edukacji ekologicznej Komunalnego Związku Gmin wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele, laureaci konkursów i rodzice. Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność i udział w organizowanych przez nas programach. Szczególne podziękowania składamy na ręce nauczycieli, którzy bezinteresownie, często poza programem zajęć, promują edukacje ekologiczną wśród dzieci i młodzieży.