KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2007/2008

Dnia 12 czerwca 2008 roku w Muzeum Miasta Gdyni w Gdyni odbył się uroczysty finał podsumowujący działalność edukacyjną prowadzoną przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2007/2008. Podsumowanie połączone było z wręczeniem nagród i pamiątkowych dyplomów laureatom konkursów ekologicznych. Na zakończenie sesji wszyscy nagrodzeni zostali zaproszenia do zwiedzenia ekspozycji muzeum. Uczestnicy byli pod wrażeniem urody obiektu i jego lokalizacji.Edukacja ekologiczna - rok szkolny 2007/2008

W mijającym roku szkolnym nauczyciele, młodzież oraz dzieci przedszkoli mogli uczestniczyć w 3 różnych projektach ekologicznych zorganizowanych przez Komunalny Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Były to 3 konkursy, 4 różnotematyczne terenowe warsztaty ekologiczne oraz jeden projekt edukacyjny. We wszystkich wymienionych projektach wzięło łącznie udział ponad 33 000 uczniów w wieku od 5 do 19 lat.

Nie ulega wątpliwości, że ekologii najlepiej uczyć w terenie. W pięciu zaproponowanych przez KZG warsztatach terenowych w roku szkolnym 2007/2008 wzięło udział blisko 2 600 uczniów i ok. 250 nauczycieli z 76 placówek (w tym niektóre placówki kilkakrotnie).

Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się o zasadach funkcjonowania i działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” w Łężycach (41 warsztatów: „Bliżej Europy-nowoczesne metody gospodarowania odpadami”), sposobach ujmowania wody i oczyszczania ścieków prowadzonymi na terenie spółki PEWIK (warsztaty pod nazwą: „Ujmowanie i uzdatnianie wody” [5] i „Oczyszczanie ścieków” [4]), a także zapoznać się z ekologicznymi aspektami wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przedstawionymi przez specjalistów spółek EC Wybrzeże i OPEC („Ciepło dla trójmiasta” [7]). W ramach projektu edukacyjnego „Tropiciele Odpadów” przeprowadzono 50 warsztatów, z czego 26 na trasie „Aby szumiały nam czyste trzcinowiska” częściowo wytyczonej w granicach rezerwatu „Mechelińskie Łąki”, natomiast 24 na trasie „Zadbajmy o czysty klif”, przebiegającej przez rezerwat „Kępa Redłowska”. Podczas zajęć uczestnicy poznawali m.in. zasady prawidłowego postępowania z odpadami czy cel zakładania obszarów przyrody chronionej oraz zasady zachowywania się na ich terenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przyrody.

Jak co roku bardzo dużym powodzeniem cieszyły się konkursy. W jednym z nich skierowanym do najmłodszych p.n. „Małe dzieci nie chcą śmieci”, przedszkolaki oraz dzieci pierwszych trzech klas szkół podstawowych z 24 placówek nadesłały 204 prace konkursowe. W danym roku szkolnym odbyła się już X edycja tegoż konkursu pod tematem „Groźne śmieci w Twoim domu”. Stałym elementem działań edukacyjnych KZG jest także zbiórka plastikowych nakrętek w ramach konkursu „Mała nakrętka duży problem”. W tym roku, już po raz piąty, w 46 placówkach (ponad 19 tys. uczniów i 51 nauczycieli – szkolnych koordynatorów konkursu) z terenu działalności Komunalnego Związku Gmin zebrano łącznie 9663 kg plastikowych nakrętek. Zważywszy, że jedna przykładowa nakrętka od butelki od wody mineralnej waży 3 gramy śmiało można stwierdzić, że zebrana masa to imponująca liczba. Dla uczniów szkół specjalnych: Gimnazjów i Zasadniczych Szkół Zawodowych przy współudziale Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni oraz Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z Gdańska zorganizowano VI edycję Konkursu Wiedzy Ekologicznej. W międzyszkolnym finale udział brało 10 placówek z terenu działania KZG oraz Gdańska reprezentowanych przez dwuosobowe zespoły pod opieką nauczyciela. Celem danego konkursu jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego.

We wspomnianym już przy okazji warsztatów projekcie „Tropiciele odpadów” realizowane były także dwa konkursy. Pierwszy, pod nazwą „Tropiciele Przybysza z planety WEEE” (ang. Waste Electrical and Electronics Equipment) polegał na skonstruowaniu instalacji przestrzennej przedstawiającej, według własnych wyobrażeń, zagrażającego środowisku mieszkańca planety WEEE, zbudowanego ze zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Drugi, „Tropiciele Odpadów Niebezpiecznych”, polegał na zlokalizowaniu najbliższego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON). Uczniowie wykonywali mapkę formatu A4 zaznaczając na niej lokalizację znalezionego PZON-u, miejsce swojego zamieszkania, główne drogi oraz budynki użyteczności publicznej. W konkursach wzięły udział 33 szkoły z terenu działania Związku (11 124 uczniów i 40 nauczycieli – szkolnych koordynatorów konkursów).

podsumowanie2007_2008WFOS_male Edukacja ekologiczna - rok szkolny 2007/2008

Indywidualni oraz grupowi zwycięscy konkursów, na zorganizowanej 12 czerwca sesji finałowej zostali nagrodzeni i wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami. Prócz laureatów konkursów, zaproszonych nauczycieli i uczniów, w Muzeum Miasta Gdyni obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych, rządowych, instytucji, firm i spółek współpracujących z KZG.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność i udział w organizowanych przez nas programach edukacji ekologicznej. Szczególne podziękowania składamy na ręce nauczycieli – szkolnych koordynatorów konkursów, którzy bezinteresownie, często ponad program zajęć, promują edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży.