KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2014/2015

plansza2014-2015_sKomunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2014/2015 po raz siedemnasty realizował przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gmin Związku, w tym z miast tj. Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gmin Wejherowo, Kosakowo, Szemud (łącznie ok. 250 placówek oświatowych).

W uroczystości udział wzięli dyrektorzy, nauczyciele oraz dzieci i młodzież z bliska 80 placówek oświatowych z terenu działalności Związku. Uroczystość była okazją do podsumowania działań oraz nagrodzenia i wyróżnienie laureatów wszystkich projektów ekologicznych. Łącznie nagrodzono 47 placówek oświatowych. Przyznano także nagrody indywidualne, zarówno nauczycielom – szkolnym/ przedszkolnym koordynatorom, jak również dzieciom i młodzieży, w tym 24 nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Małe dzieci nie chcą śmieci” pt. „Chronię przyrodę” oraz 11 nagród dla laureatów „Konkursu fotograficznego” pt. „Ochrona środowiska w praktyce”.W dn. 17 czerwca 2015r. w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni odbyła się uroczystość podsumowania działań edukacyjnych prowadzonych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2014/2015.

poczatek_uroczystosci2014-2015-1_s poczatek_uroczystosci2014-2015_2_s poczatek_uroczystosci2014-2015_3_s
Początek uroczystości (17 czerwca 2015 r. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni)- powitanie przybyłych gości przez p. Tadeusza Wiśniewskiego- Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Bartosza Bartosiewicza- Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
rozaekologii2015_s

Podczas tegorocznej uroczystości po raz pierwszy zostały także wręczone specjalne nagrody Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pn. „Róża Ekologii”. Honorowa nagroda jest w naszej ocenie odzwierciedleniem wybitnych osiągnięć w zakresie ochrony środowiska, w tym edukacji ekologicznej, na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin- członków Związku. Szczegółowej analizie podlegała aktywność poszczególnych placówek oraz osiągnięte efekty ekologiczne w ramach poszczególnych projektów. Ocena prowadzona była w 2 kategoriach tj.: w kategorii Przedszkola oraz w kategorii Szkoły. W bieżącym roku nagrodą tą wyróżniliśmy dwie placówki oświatowe spośród 170 placówek, z którymi współpracowaliśmy:

Kategoria Przedszkole: Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Przedszkole” z Wejherowa

rozaekologii2_srozaekologii1_srozadyplomprzedszkole_s
Nagrodę „Róża ekologii” z rąk Tadeusza Wiśniewskiego- Przewodniczącego Zarządu KZG oraz Zygmunta Zmuda-Trzebiatowskiego- Członka Zarządu KZG odebrał Dyrektor „Słonecznego Przedszkola” w Wejherowie p.Mariusz Kozakiewicz.

Kategoria Szkoły: Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 z Gdyni.

rozaekologii3_srozaekologii4_srozadyplomszkola_s
Nagrodę „Róża ekologii” z rąk Tadeusza Wiśniewskiego- Przewodniczącego Zarządu KZG oraz Zygmunta Zmuda-Trzebiatowskiego- Członka Zarządu KZG odebrał Dyrektor  SOSW nr 2 w Gdyni, p. Iwona Krumholc 

Spotkanie to było także okazją do podziękowania przedstawicielom z Samorządów lokalnych oraz instytucjom wspierającym działania prowadzone przez Związek, a także spółkom komunalnym EKO DOLINA, OPEC, PEWIK za współfinansowanie naszych działań oraz sponsorom w tym Polskiej Spółce Gazownictwa. Honorowy patronat nad uroczystością objęło Radio Kaszëbë.

spolki_s
W uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015 udział wzięli przedstawiciele samorządów gmin członkowskich KZG oraz spółek: PEWIK, OPEC, EKO DOLINA, PSG.
włodarze_sW przeprowadzonych jednodniowych warsztatach ekologicznych udział wzięło ok. 1,5 tysiąca uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się min. z zasadami gospodarowania odpadami na przykładzie funkcjonowania Zakładu Gospodarowania Odpadami EKO DOLINA w Łężycach (we współpracy ze spółką EKO DOLINA przeprowadzono 32 warsztaty ekologiczne pt. „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”), sposobami ujmowania i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków (warsztaty pod nazwą „Ujmowanie i uzdatnianie wody” oraz „Oczyszczanie ścieków” – łącznie 12 warsztatów prowadzonych we współpracy ze spółką PEWIK na terenie stacji Ujmowania Wody w Redzie oraz Oczyszczalni Ścieków w Dębogórzu) oraz z zagadnieniami dot. produkcji energii elektrycznej i cieplnej (11 warsztatów pod nazwą „Ciepło dla Trójmiasta” prowadzonych we współpracy ze spółką OPEC).W roku szkolnym 2014/2015 dzieci oraz młodzież uczestniczyli w 55 jednodniowych warsztatach terenowych, czterech konkursach ekologicznych, całorocznym programie dot. zbiórki baterii, a także w projekcie pt. „Lider Lokalnej Ekologii”.
warsztaty1_s warsztaty11_s
Warsztaty ekologiczne realizowane w roku szkolnym 2014/2015.

Wspólnie z placówkami oświatowymi zrealizowano cztery całoroczne konkursy ekologiczne: konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XVII edycja), konkurs dotyczący zbiórki plastikowych nakrętek pt. „Mała nakrętka – duży problem” (XII edycja), „Konkurs fotograficzny” (VII edycja), a także konkurs dotyczący zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pt. „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (V edycja).

Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” skierowany jest do przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych klas I – III, w roku szkolnym 2014/2015 organizowany był pod hasłem „Chronię przyrodę”. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, poczucia odpowiedzialności, a także kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody. Łącznie nagrodzono 24 dzieci. Do konkursu przystąpiło 37 placówek oświatowych. Prace laureatów można obejrzeć w GALERII-Konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci”.

Konkurs „Mała nakrętka – duży problem” realizowany był w bieżącym roku szkolnym po raz dwunasty. Konkurs ten polega na zbiórce plastikowych nakrętek i skierowany jest do dzieci i młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania, począwszy od przedszkoli kończąc na szkołach ponadgimnazjalnych. Głównym celem konkursu jest uświadomienie dzieci i młodzieży potrzeby selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tegoroczny efekt ekologiczny to prawie 10 ton zebranych plastikowych nakrętek przez uczniów z 34 placówek oświatowych uczestniczących w Konkursie. Nagrodzono 14 placówek, w których zebrano największe ilości nakrętek w przeliczeniu na jednego ucznia/przedszkolaka.

Konkurs fotograficzny pt. „Ochrona środowiska w praktyce” (VII edycja) skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych klasy IV – VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i znajomość tematu związanego z ochroną przyrody. Do konkursu przystąpiło 16 placówek oświatowych z których uczniowie wykonywali fotografie pod hasłem „Ochroną środowiska w praktyce”. Łącznie nagrodzonych zostało 11 uczniów. Fotografie laureatów można obejrzeć w GALERII-„Konkurs fotograficzny”.

Statuetka_Ekspert_2015_s

Związek po raz piąty organizował, we współpracy ze spółką EKO DOLINA, konkurs pn. „Ekspert EE – czyli w trosce o środowisko”. Przeprowadzone w ramach konkursu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz towarzyszące im liczne akcje happeningowe przyniosły imponujące efekty. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 10 tysięcy dzieci i młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne) z 34 placówek oświatowych, angażując jednocześnie do działań środowiska szkolne/przedszkolną oraz społeczność lokalną z terenu działania Związku. Dzieci oraz młodzież zebrała łącznie ponad 31 ton elektroodpadów.

Wszystkie placówki oświatowe, które przystąpiły do konkursu spełniły wymagania określone w regulaminie, w tym przeprowadziły akcję informacyjno – edukacyjną a także całodzienną akcję happeningową w ramach której zebrały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny uzyskały tytuł „Szkoła/Przedszkole Ekspert E.E.” oraz otrzymały statuetkę okolicznościową i dyplom.

20 maja 2015 w Muzeum Miasta Gdynia odbyła się uroczystość zakończenia oraz podsumowania konkursu, podczas której Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Spółka Eko Dolina nagrodzili 12 placówek oświatowych w kategorii dyrektorskiej oraz przyznali 13 nagród indywidualnych w kategorii uczniowskiej. Nagrody dla laureatów konkursu ufundowała spółka EKO DOLINA. Dodatkowo Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pragnąc docenić trud i zaangażowanie szkolnych/przedszkolnych koordynatorów ufundował nagrody indywidualne dla wszystkich 43 szkolnych/przedszkolnych koordynatorów. Zachęcamy także do obejrzenia zdjęć z uroczystości, które znajdują się w GALERII-Konkurs „Ekspert EE- czyli w trosce o środowisko”. Dokumentacja zdjęciowa z placówek oświatowych dostępna jest w GALERII-Dokumentacja realizacji konkursu „Ekspert EE- czyli w trosce o środowisko” w placówkach oświatowych.

Lider_2015_s

Projekt edukacyjny pn. „Lider Lokalnej Ekologii” prowadzony był w bieżącym roku szkolnym już po raz szósty. Jest to kompleksowy, wielozadaniowy, interaktywny projekt edukacji ekologicznej, który angażuje coraz większe rzesze uczestników. Jego adresatami są placówki oświatowe na wszystkich poziomach edukacyjnych. W bieżącym roku szkolnym głównym zagadnieniem, któremu placówki uczestniczące w projekcie poświęcały czas, uwagę i pracę, było hasło „Świadomy Konsument”. Realizacja zadań wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności szkolnej/przedszkolnej. Tym bardziej cieszy nas fakt, że w pełni sprostało temu zadaniu aż 33 placówki oświatowe, które zrealizowały i udokumentowały szereg zadań, dzięki czemu otrzymały honorowy tytuł „Lider Lokalnej Ekologii 2014/2015”. Dodatkowo za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację projektu Komunalny Związek Gmin postanowił nagrodzić 21 szkolnych/przedszkolnych koordynatorów z 16 placówek oświatowych, które zdobyły najwyższą punktację za realizację powierzonych im zadań. Prezentacje przedstawione przez szkolnych/przedszkolnych koordynatorów projektu, stanowiące sprawozdanie z przeprowadzonych zadań na terenie placówki, można obejrzeć w dziale Lider Lokalnej Ekologii 2014/2015.

Ponadto w bieżącym roku szkolnym Związek kontynuował realizację projektu „Szkoła/Przedszkole dla Środowiska”, który adresowany był do szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej w swoich placówkach oświatowych. Temat przewodni projektu to: „Ochrona środowiska w praktyce”. Powstał on w odpowiedzi na potrzebę uświadamiania w środowiskach szkolnych/przedszkolnych oraz wśród lokalnej społeczności, konieczności promowania potrzeby zmiany wzorców produkcji oraz konsumpcji, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, w tym postępowania konsumentów dóbr i usług. Zgodnie z założeniem projekt przełożył się również na konkretne działania placówek oświatowych kształtujących wśród dzieci i młodzieży oraz całych środowisk lokalnych zmianę zachowania konsumenckiego na prośrodowiskowe.

Łącznie w realizowanych przez Związek przedsięwzięciach uczestniczyło 43 tysiące dzieci i młodzieży z ponad 100 różnych placówek oświatowych (wiele placówek uczestniczyło w więcej niż jednym przedsięwzięciu). Rzeczowe efekty ekologiczne mówią same za siebie: ponad 9 ton zebranych baterii, prawie 10 ton zebranych plastikowych nakrętek. Wyrażamy ogromny podziw i radość za zaangażowanie i równocześnie do dalszej współpracy w przyszłym roku szkolnym.

Dziękując jeszcze raz za udział w naszych działaniach gratulujemy wszystkim laureatom. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości w GALERII-„Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015”.