KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2015/2016

plansza2015-2016_sRok 2016 jest dla nas rokiem szczególnym. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” obchodzi swoje 25-lecie, przy czym w roku szkolnym 2015/2016 po raz osiemnasty realizowaliśmy przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców z terenu gmin Związku. Były to przede wszystkim działania edukacyjne prowadzone we współpracy z placówkami oświatowymi poszczególnych poziomów edukacyjnych z miast Gdynia, Sopotu, Rumia, Redy, Wejherowo oraz gmin Wejherowo, Kosakowo, Szemud. Corocznie swoją ofertę kierujemy do ok. 250 szkół i przedszkoli.

Uroczystość zakończenia działań edukacyjnych prowadzonych przez Związek odbyła się 15 czerwca 2016r. w pięknej Sali konferencyjnej Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni. Jest dla nas dużym wyróżnieniem i satysfakcją, że mogliśmy gościć przedstawicieli władz samorządowych, spółek komunalnych (EKO DOLINA, OPEC i PEWIK), a także lokalne media (Dziennik Bałtycki, Radio Plus). W uroczystości udział wzięli również dyrektorzy, nauczyciele oraz dzieci i młodzież – laureaci różnych projektów i konkursów z ponad 100 placówek, z którymi współpracowaliśmy w minionym roku szkolnym.

Początek uroczystości (15 czerwca 2016 r. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni)- powitanie przybyłych gości przez p. Tadeusza Wiśniewskiego- Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Bartosza Bartosiewicza- Wiceprezydenta Miasta Gdyni.

Za szczególne osiągnięcia nagrodzono 60 placówek oświatowych. Przyznano także nagrody indywidualne, zarówno nauczycielom – przedszkolnym/szkolnym koordynatorom, jak również dzieciom i młodzieży. Mieliśmy przyjemność uhonorować 31 placówek honorowym tytułem „Lidera Lokalnej Ekologii 2015/2016”, zaś 36 placówkom wręczyliśmy dyplom „Szkoła/Przedszkole Ekspert EE 2015/2016”. Dwie, spośród wszystkich placówek oświatowych, z którymi corocznie popracujemy, nagrodziliśmy naszym lokalnym Oskarem Ekologicznym – „Różą Ekologii 2016”. Jest to nasze wyróżnienie, które przyznajemy za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. W tym roku szkolnym wyróżnienie to otrzymały: Przedszkole Nr 11 „Pod Kasztanami” z Gdyni oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 z Redy:

Kategoria Przedszkole: Przedszkole Nr 11 „Pod Kasztanami” z Gdyni

Nagrodę „Róża ekologii” z rąk Tadeusza Wiśniewskiego- Przewodniczącego Zarządu KZG odebrała Dyrektor Przedszkola Nr 11 „Pod Kasztanami” z Gdyni p.Lucyna Bisewska.


Kategoria Szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Redy

Corocznie w naszych działaniach uczestniczy ok. 40 tys. dzieci i młodzieży. Tak też było w roku szkolnym 2015/2016. Całoroczne konkursy ekologiczne tj. „Małe dzieci nie chcą śmieci”, „Mała nakrętka duży problem”, „Konkurs Fotograficzny”, „Ekspert EE czyli w trosce o środowisko”, czy też wielozadaniowe projekty tj. „Lider Lokalnej Ekologii”, „Szkoła/przedszkole dla środowiska”, realizowaliśmy w ponad 100 r placówkach oświatowych. Niektóre placówki uczestniczyły w więcej niż jednym przedsięwzięciu. Grupy młodzieży z 58 placówek oświatowych gościliśmy na cieszących się każdego roku dużą popularnością terenowych warsztatach edukacyjnych tj. „Bliżej Europy-nowoczesne metody gospodarowania odpadami”, „Ciepło dla Trójmiasta”, „Ujmowanie i uzdatnianie wody”, „Oczyszczanie ścieków”. Na co dzień prowadzimy też zbiórkę baterii w 221 szkołach i przedszkolach.

Nagrodę „Róża ekologii” z rąk Tadeusza Wiśniewskiego- Przewodniczącego Zarządu KZG odebrała Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 z Redy, p. Iwona Nowicka.

Sukcesy naszych działań opierają się na współpracy z „naszymi” szkolnymi i przedszkolnymi koordynatorami edukacji ekologicznej oraz całym gronem pedagogicznym a także z dyrekcjami placówek oświatowych na ręce których składamy serdeczne podziękowania oraz gratulujemy sukcesów.

W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzonych zostało łącznie 58 jednodniowych warsztatów ekologicznych w których udział wzięło łącznie ok 1,5 tyś dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym:

  • we współpracy ze Spółką Eko Dolina przeprowadzono 36 warsztatów ekologicznych pt. „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”, w których uczestniczyło 840 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
  • Zrealizowaliśmy 9 warsztatów we współpracy ze Spółką OPEC pt. „Ciepło dla Trójmiasta”, w których udział wzięło 184 uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
  • we współpracy ze Spółką PEWIK przeprowadzono na terenie Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” 6 warsztatów pt. „Oczyszczanie ścieków”, w których udział wzięło ok 210 uczniów, a także na terenie Stacji Ujmowania i Uzdatniania Wody w Redzie 7 warsztatów, w których uczestniczyło ok 245 uczniów.

Wspólnie z placówkami oświatowymi zrealizowano cztery całoroczne konkursy ekologiczne. Część konkursów posiada już długoletnią tradycję. Konkurs plastyczny pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci” Związek kontynuuje nieprzerwanie od 18 lat, zaś konkurs dot. zbiórki nakrętek pt. „Mała nakrętka, duży problem” od lat 13. Coraz większą popularnością cieszył się konkurs prowadzony wspólnie ze spółką EKO DOLINA pt. „Ekspert E. E. czyli w trosce o środowisko” (VI edycja). Kontynuowano także konkurs fotograficzny (VIII edycja), który łączy wiedzę o środowisku z umiejętnością obserwacji przyrody oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu.

Konkurs plastyczny skierowany do przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych klas I-III, w roku szkolnym 2015/2016 organizowany był pod hasłem „Drugie życie odpadów”. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko, a także kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody. Łącznie w konkursie wyłoniono 31 laureatów. Zdjęcia nadesłanych prac można obejrzeć w GALERII-Konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci”.

Konkurs „Mała nakrętka, duży problem” (edycja XIII), skierowany jest do dzieci i młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania, począwszy od przedszkoli kończąc na szkołach ponadgimnazjalnych. Głównym zadaniem postawionym przed uczestnikami jest zbiórka plastikowych nakrętek, zaś głównym jego celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży potrzeby selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Rzeczowy efekt ekologiczny XII edycji konkursu to ok 9 ton plastikowych nakrętek zebranych przez 30 placówek uczestniczących w Konkursie. Nagrodzono 12 placówek oświatowych, w których zebrano największe ilości nakrętek w przeliczeniu na jednego ucznia/przedszkolaka.

Konkurs fotograficzny pt. „Ochrona środowiska w praktyce” „Ekokonsument zasobów – człowiek w harmonii z przyrodą (edycja VIII), skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych klasy IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i znajomość tematu związanego z ochroną przyrody. Do konkursu przystąpiło 17 placówek oświatowych. Nadesłano 78 fotografii konkursowych po wstępnej ocenie przez szkolnego koordynatora Konkursu. Łącznie nagrodzonych zostało 13 uczniów. Zwycięskie prace można obejrzeć w GALERII-„Konkurs fotograficzny”.

Całoroczny konkurs pt. „Ekspert E. E. czyli w trosce o środowisko” (VI edycja) dot. zbiórki elektroodpadów. Prowadzony jest przez Komunalny związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy ze Spółką Eko Dolina. Konkurs, połączony z akcją informacyjną dot. ZSEE, przynosi co roku coraz lepsze efekty. W bieżącym roku szkolnym uczestniczyło w nim 36 placówek oświatowych, z których dzieci, młodzież wraz z rodzicami, opiekunami oraz całym środowiskiem lokalnym łącznie zebrali ponad 28 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każda placówka, która spełniała wszystkie warunki regulaminu, otrzymała tytuł „Ekspert E.E.” oraz honorową statuetkę i dyplom. Dodatkowo dla uczestników i placówek oświatowych, które wykazały się największą aktywnością w zakresie zbiórki elektroodpadów, przeznaczono nagrody rzeczowe – w bieżącym roku szkolnym: 14 nagród rzeczowych dla przedszkoli/szkół oraz 13 nagród indywidualnych dla dzieci/uczniów, ufundowanych przez Spółkę Eko Dolina. Dodatkowo Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” doceniając trud i zaangażowanie szkolnych/przedszkolnych koordynatorów ufundował nagrody indywidualne dla wszystkich 38 szkolnych/przedszkolnych koordynatorów. Dokumentacja zdjęciowa z placówek oświatowych dostępna jest w GALERII-Dokumentacja realizacji konkursu „Ekspert EE- czyli w trosce o środowisko” w placówkach oświatowych.

Projekt edukacyjny pn. ”Lider Lokalnej Ekologii” prowadzony był w bieżącym roku szkolnym już po raz siódmy. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jako Lider Polskiej Ekologii (tytuł nadany w 2008 roku przez Ministra Środowiska) realizuje lokalne edycje tego prestiżowego konkursu pn „Lider Lokalnej Ekologii”. Jest to kompleksowy, wielozadaniowy, interaktywny projekt edukacji ekologicznej, który angażuje coraz większe rzesze uczestników. Jego adresatami są placówki oświatowe wszystkich poziomów edukacyjnych. Nasze założenie, aby projekt stał się międzygminnym działaniem na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska, uważamy za realizowane z dużym powodzeniem. W bieżącym roku szkolnym głównym zagadnieniem, któremu placówki oświatowe uczestniczące w projekcie poświęcały czas, uwagę i pracę, było hasło „Ekokonsument zasobów, dóbr i usług – człowiek w harmonii z przyrodą”. Realizacja zadań wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności szkolnej/przedszkolnej. Do projektu przystąpiły 33 placówki oświatowe, z których 31 spełniło wymagania określone w regulaminie i otrzymały tytuł „Lider Lokalnej Ekologii 2015/2016”. Nagrodzono również 16 szkolnych/ przedszkolnych koordynatorów z 14 placówek oświatowych, którzy wykazali się największą aktywnością przy realizacji Projektu, zdobywając wysoką punktację za realizację powierzonych im zadań.

W bieżącym roku szkolnym głównym zagadnieniem, któremu placówki oświatowe poświęcały czas oraz uwagę i pracę, było hasło „Ekokonsument zasobów, dóbr i usług – człowiek w harmonii z przyrodą”. Do projektu przystąpiły 33 placówki oświatowe, z których 31 spełniło wymagania określone w regulaminie i otrzymały tytuł „Lider Lokalnej Ekologii 2014/2015”. Nagrodzono również 16 szkolnych/ przedszkolnych koordynatorów z 14 placówek oświatowych, którzy wykazali się największą aktywnością przy realizacji Projektu, zdobywając wysoką punktację za realizację powierzonych im zadań.

W bieżącym roku szkolnym kontynuowano realizację projektu „Szkoła/ Przedszkole dla środowiska”, który adresowany był do szkolnych/ przedszkolnych koordynatorów i animatorów edukacji ekologicznej w swoich placówkach oświatowych. Temat przewodni projektu: „Kompetencje społeczne i obywatelskie a zrównoważony rozwój” powstał w odpowiedzi na potrzebę uświadamiania w środowiskach szkolnych/przedszkolnych oraz wśród lokalnej społeczności, konieczności promowania potrzeby zmiany wzorców produkcji oraz konsumpcji, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, w tym postępowania konsumentów dóbr i usług. Do projektu przystąpiło 30 szkolnych/przedszkolnych Koordynatorów projektu z 23 placówek oświatowych z terenu gmin Związku.

W ramach III edycji projektu „Szkoła/ przedszkole dla środowiska” przeprowadzono cykl 4 spotkań seminaryjnych poświęcony konstruowaniu autorskich projektów ekologicznych przez szkolnych/przedszkolnych koordynatorów, prowadzonych metodą pracy, w małych 3-4 osobowych zespołach, opartych na tematyce zawartej w zeszytach ekologicznych pt. „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”. Prelegentem spotkań oraz osobą koordynującą prace zespołów była dr hab. Astrid Męczkowską – Christiansen, prof. Akademii Marynarki Wojennej, dyrektor Instytutu Pedagogiki. Spotkania, poza walorami edukacyjnymi, pozwalają na wymianę informacji i doświadczeń oraz motywują poszczególne placówki oświatowe do działań na rzecz najbliższego otoczenia.

Szczegółowe zagadnienia, którym zarówno seminaria jak i wydawnictwo multimedialne jest poświęcone to 4 osobne tematy tj.: „Cykl życia produktów”, „Nie wyrzucaj jedzenia”, „Gdy opakujemy już świat cały”’ „Zrównoważony rozwój”. Zgodnie z założeniem projekt przełożyć się winien na konkretne działania placówek oświatowych, celem których jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży oraz całych środowisk lokalnych, proekologicznych zachowań konsumenckich.

Łącznie w realizowanych przez Związek przedsięwzięciach uczestniczyło ok 40 tys. dzieci i młodzieży z ponad 100 różnych placówek oświatowych (wiele placówek uczestniczyło w więcej niż jednym przedsięwzięciu). Rzeczowe efekty ekologiczne mówią same za siebie: ponad 28 ton oddanego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponad 9 ton zebranych baterii oraz około 9 ton zebranych plastikowych nakrętek. Wyrażamy ogromny podziw i radość za zaangażowanie i równocześnie zapraszamy do dalszej współpracy w przyszłym roku szkolnym.

Zapraszamy do obejrzenia GALERII zdjęć z uroczystości.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy udanych wakacji. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!