KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2018/2019

Już po raz 21 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” podsumował działania z zakresu edukacji ekologicznej!!! Uroczysta gala odbyła się 12 czerwca 2019r w Teatrze Miejskim w Gdyni, na którą licznie przybyli: włodarze gmin członkowskich, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, spółek komunalnych EKO DOLINA, OPEC, PEWIK GDYNIA , dyrektorzy, szkolni/przedszkolni koordynatorzy, dzieci oraz młodzież, a także ich rodzice.

Tadeusz Wiśniewski, Przewodniczący Zarządu KZG oraz Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

Nie zabrakło również występów wyjątkowych gości, którzy uatrakcyjnili galę: Zofia Tartas wraz z mamą Weroniką Korthals, Szkoła Muzyczna I i II stopnia z Gdyni oraz wokaliści: Karolina Klawitter (sopran) i Krzysztof Bobrzecki (baryton).

Gościliśmy prawie 250 świadomych ekologów – bo tak nazywać trzeba osoby, które z wielkim zapałem uczestniczą w konkursach i projektach edukacyjnych prowadzonych przez Związek.

„W trosce o środowisko” hasło przewodnie tegorocznej gali określa całość działań prowadzonych przez Związek, natomiast w roku szkolnym 2018/2019, szczególny nacisk kładziony był na ochronę powierzchni ziemi i edukację w zakresie szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach.

W roku szkolnym 2018/2019 wspólnie z placówkami oświatowymi Związek zebrał ponad 34 tony elektroodpadów oraz 14 ton plastikowych nakrętek, nadesłano 250 prac plastycznych oraz 205 konkursowych fotografii.

Podczas gali wręczyliśmy 167 nagród, w tym łącznie 23 tytuły „Szkoła/przedszkole Ekspert E.E.”, 2 wyjątkowe tytuły „Złoty Lider Lokalnej Ekologii” oraz 10 tytułów „Lider Lokalnej Ekologii” (więcej na temat projektu Lider Lokalnej Ekologii TUTAJ), nagrodziliśmy 52 szkolnych/przedszkolnych koordynatorów.

Po raz piąty wręczyliśmy wyjątkową nagrodę Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pt. „Róża Ekologii” przyznawana za całokształt współpracy ze Związkiem w zakresie edukacji ekologicznej w minionych pięciu latach. W roku 2019 tytuł ten otrzymały dwie placówki: Szkoła Podstawowa nr 40 z oddziałami gimnazjalnymi w Gdyni oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdyni. Więcej na temat nagrody TUTAJ.

Przyznanie honorowej nagrody „Róża Ekologii 2019” w trakcie gali finałowej w dniu 12 czerwca 2019 – nagrody wręczał Przewodniczący Zarządu Związku:  p. Tadeusz Wiśniewski oraz laureaci nagrody Róży Ekologii w kat. osoba: p. Stanisław Szwabski (2016) oraz p. Henryk Tomaszewski (2018)

Poniżej kilka słów o naszych działaniach prowadzonych w minionym roku szkolnym:

Projekt edukacyjny pn. „Lider Lokalnej Ekologii” w roku szkolnym 2018/2019 prowadzony był pt. „Robię porządek z odpadami”. W ramach projektu nadesłano 34 sprawozdania w postaci prezentacji multimedialnej (prezentacje obejrzyj TUTAJ). Na ich podstawie, po szczegółowej weryfikacji, wyłoniono laureatów projektu. Przyznano tytuł „Złoty Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019” dwóm placówkom oświatowym: Przedszkolu nr 11 „Pod Kasztanami” z Gdyni oraz Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej z Rumi. Placówki te wykonały największą liczbę zadań w swojej kategorii, a dodatkowo oceniano zaangażowanie, udział oraz efekty działań placówek przy realizacji poprzednich czterech edycji. Komisja przyznała 10 tytułów „Lidera Lokalnej Ekologii 2018/2019” w dwóch kategoriach: przedszkola oraz szkoły (lista laureatów TUTAJ). Nagrodzono również 37 szkolnych/ przedszkolnych koordynatorów z 33 placówek oświatowych, którzy wykazali się największą aktywnością przy realizacji Projektu, zdobywając wysoką punktację za realizację powierzonych im zadań.

Uroczyste wręczanie statuetek i dyplomów za realizację projektu „Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019”  z udziałem p. Andrzeja Winiarskiego, Zastępcy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku) oraz p. Piotra Wittbrodt, zastępcy Burmistrza Miasta Rumia 

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono pięć całorocznych konkursów ekologicznych tj:

Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” edycja XXI pt. „W domowym piecu spalanie śmieci szkodzi i szpeci” dzieci wychowania przedszkolnego oraz klas I-III szkół podstawowych, przedstawiały, edukowały, ostrzegały jakie zagrożenia dla środowiska mogą wynikać ze spalania odpadów w domowych piecach (prace laureatów konkursu można obejrzeć TUTAJ).

Laureaci konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XXI edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Bartosza Bartoszewicza, wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia oraz p. Janusza Różalskiego Prezesa Sp. OPEC

W ramach konkursu fotograficznego edycja XI pt. #obserwujęprzyrodę uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych obserwowały przyrodę i starały się uchwycić jej piękno (prace laureatów konkursu można obejrzeć TUTAJ).

Laureaci konkursu fotograficznego pt. #obserwujęprzyrodę (XI edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Pana Walerego Tankiewicza i Wiesława Kujawskiego (Zarząd Spółki PEWIK GDYNIA) oraz Anny Browarczyk (UG Kosakowo)

Dzieci, młodzież oraz grono pedagogiczne z placówek oświatowych, które przystąpiły do konkursu „Ekspert EE czyli w trosce o środowisko” (IX edycja) aktywowali rodziców, dziadków, sąsiadów, całą lokalną społeczność, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jako odpad niebezpieczny trafiał zawsze w odpowiednie miejsce. W ten sposób ze wsparciem Spółki Eko Dolina akcję zbiórki elektroodpadów przeprowadziliśmy w 39 placówkach oświatowych zbierając łącznie ponad 34 tony tych odpadów.

Przyznanie tytułu „Eksperta E.E. 2018/2019” oraz nagród rzeczowych w konkursie „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko” (IX edycja) z udziałem p. Krzysztofa Krzemińskiego (Burmistrz Miasta Reda), p. Krzysztofa Sapiehy (UG Wejherowo) oraz przedstawicieli WFOŚiGW w Gdańsku p .Joanny Przytarskiej i Spółki Eko Dolina p.  Ewy Bergmann i Agnieszki Klebby.

Małych rozmiarów, a jednak zawsze powinna być segregowana do odpowiedniego pojemnika, plastikowa nakrętka!! W symboliczny sposób uczymy jak segregować odpady poprzez realizację konkursu zbiórki plastikowych nakrętek pt. „Mała nakrętka duży problem” (edycja XVI), w ramach którego w bieżącym roku szkolnym udział wzięło 47 placówek oświatowych zbierając 14 ton plastikowych nakrętek.

Laureaci konkursu „Mała nakrętka, duży problem” (XVI edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Arkadiusza Kraszkiewicza (zastępca Prezydenta Miasta Wejherowo), p. Doroty Jalowskiej- Marszałek (UM GDYNIA) oraz p. Mirosławy Szmidt (UM SOPOT)

„Konkurs wiedzy ekologicznej” prowadzony we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym nr 2 z Gdyni, w roku 2019 pt. „Zmieniamy zachowania na dobre”, miał swój finał w marcu 2019 roku. Do konkursu przystąpiło 10 zespołów dwuosobowych szkolnictwa specjalnego. Uczniowie wykazali się wiedzą z zakresu ochrony środowiska, ekologii i gospodarki odpadami, a także wykazali się zmysłem artystycznym w konkurencji plastycznej przygotowując upcyklingowe stroiki wielkanocne.

„Konkurs wiedzy ekologicznej” XIII edycja – finał konkursu (19 marca 2019 r., SOSW nr 2 w Gdynia) oraz p. Marzena Jaworska i p. Ewa Baranowicz – organizatorki konkursu

Związek realizuje również projekt skierowany do szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej pt. „Szkoła/przedszkole dla środowiska”.  W pierwszym półroczu 2019 prowadziliśmy edycję III cz.2 tego projektu, a w ramach której Związek pragnie opublikować wydawnictwo pt. „Laboratorium edukacji ekologicznej”.

Publikacja składać się będzie z autorskich konspektów/scenariuszy zajęć z zakresu ekologii, ochrony środowiska, które nauczyciel może przeprowadzić w formie doświadczenia/eksperymentu. Wszystkie konspekty przygotowane były w trakcie realizacji ww. programu edukacyjnego, opracowane przez współpracujących ze Związkiem szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej pod patronatem Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

W roku szkolnym 2018/2019 szczególne wyróżnienie otrzymali szkolni/ przedszkolni koordynatorzy edukacji ekologicznej, którzy zrealizowali największą ilość działań na terenie swojej placówki w ramach prowadzonej przez Związek oferty edukacyjnej. W ramach nagrody otrzymali bilet na POL- ECO SYSTEM w Poznaniu. Są to międzynarodowe targi, a zarazem najważniejsze wydarzenie w branży ochrony środowiska w Polsce. Wyjazd odbędzie się w październiku 2019 roku.

Przyznanie nagrody dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej za zaangażowanie i realizację konkursów, projektów edukacyjnych Związku w roku szkolnym 2018/2019

 

Obok konkursów ekologicznych Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” prowadzi szereg warsztatów terenowych, których celem jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z funkcjonowaniem zakładu zagospodarowania odpadów, bezpiecznymi technologiami związanymi z ciepłownictwem, nowoczesnymi technologiami oczyszczania ścieków, zasadami ujmowania i uzdatniania ścieków. W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono łącznie 61 jednodniowych warsztatów ekologicznych, w których udział wzięło  łącznie ponad 1,5 tysiąca dzieci i młodzieży, w tym:

  • we współpracy ze spółką Eko Dolina zrealizowano 32 warsztaty pt. „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”, w których udział wzięło 803 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • we współpracy ze spółką OPEC Gdynia zrealizowanych zostało 9 warsztatów pt. „Ciepło dla Trójmiasta”, w których udział wzięło 193 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • we współpracy ze spółką PEWIK GDYNIA przeprowadzono na terenie Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” 10 warsztatów pt. „Oczyszczanie ścieków” oraz na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Redzie 10 warsztatów pt. „Ujmowanie i uzdatnianie wody”.

Dziękujemy wszystkim gościom za udział i gratulujemy laureatom. Dziękujemy naszym gminom członkowskim oraz instytucjom wspierającym nasze działania: Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, WFOŚiGW w Gdańsku, Polskiej Spółce Gazownictwa oraz spółkom komunalnym: Eko Dolina, OPEC, PEWIK GDYNIA.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z finałowej gali 12.06.2019r (TUTAJ), a także do relacji z wydarzenia zamieszczonej w mediach: gdynia.naszemiasto.pl (TUTAJ), Dziennik Bałtycki (TUTAJ), Twoja Telewizja Morska (TUTAJ), Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Miasta Gdynia (TUTAJ).