KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2019/2020

W tym roku dość nietypowo Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” kończy i podsumowuje rok szkolny 2019/2020. Mimo trudnej sytuacji wywołanej stanem epidemii koronawirusa, placówki oświatowe z terenu Związku aktywnie uczestniczyły w działaniach edukacyjnych dot. ochrony środowiska. Wspólnie z placówkami oświatowymi zebraliśmy z terenu ośmiu gmin członkowskich 18,5 tony elektroodpadów, 10 ton baterii oraz 9,5 tony plastikowych nakrętek. W ramach konkursu plastycznego pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci” otrzymaliśmy 242 prace plastyczne oraz 113 fotografii w ramach konkursu fotograficznego pt. „Na leśnym szlaku”. Efekty wskazują, że mimo niespodziewanej sytuacji Związek wspólnie ze szkołami i przedszkolami realizuje zadania w sposób ciągły i nie zamierzamy z nich rezygnować.

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce EDUKACJA  

Z uwagi na obostrzenia nie udało się, przygotować tegorocznej uroczystej gali podsumowującej działania ekologiczne w ubiegłym roku szkolnym. Postanowiliśmy zatem w inny sposób rozwiązać tę sytuację – 88 nagród zostało osobiście przekazanych przez przedstawicieli Związku do 41 placówek oświatowych, w których zostali wyróżnieni laureaci w naszych konkursach. Z niektórymi laureatami udało się nam nawet spotkać osobiście.

Dziękujemy placówkom oświatowym za aktywność i współpracę w minionym roku szkolnym. Dziękujemy także partnerom: WFOŚiGW w Gdańsku, Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, Trójmiejskiemu Parkowi Krajobrazowemu oraz spółkom komunalnym: Eko Dolina, OPEC, PEWIK GDYNIA za wspieranie naszych działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz zapraszamy do udziału w prowadzonych działaniach w nowym roku szkolnym.