KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2021/2022

Już po raz 24 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” podsumował działania z zakresu edukacji ekologicznej. Uroczysta gala pn. „Razem chronimy środowisko” odbyła się 21 czerwca 2022r w Fabryce Kultury w Redzie, na którą przybyli: włodarze gmin członkowskich, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, spółek komunalnych EKO DOLINA, OPEC, PEWIK GDYNIA, dyrektorzy, szkolni/przedszkolni koordynatorzy, dzieci, młodzież, a także ich rodzice.

Gościliśmy prawie 200 świadomych ekologów – bo tak nazywać trzeba osoby, które z wielkim zapałem uczestniczą w konkursach i projektach edukacyjnych prowadzonych przez Związek. Nie zabrakło również występów wyjątkowych gości ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia z Gdyni.

Podczas gali wręczyliśmy 82 nagrody, w tym 40 nagród indywidualnych dla dzieci  i młodzieży oraz 42 dla placówek oświatowych. „Razem chronimy środowisko” hasło przewodnie tegorocznej gali określa całość działań prowadzonych przez Związek. W roku szkolnym 2021/2022 wspólnie z placówkami oświatowymi zebraliśmy prawie 24 tony elektroodpadów, ok. 9 ton baterii oraz ponad 8 ton plastikowych nakrętek. Szczególny nacisk w bieżącej ofercie edukacyjnej kładziony był na problem nadmiernej konsumpcji, a co za tym idzie, zbyt dużego wytwarzania odpadów.

Po raz siódmy wręczyliśmy wyjątkową nagrodę Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” „Róża Ekologii”, która przyznawana jest za całokształt współpracy ze Związkiem w zakresie edukacji ekologicznej w minionych pięciu latach. W roku 2022 tytuł ten otrzymały dwie placówki: Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” w Gdyni oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie. Więcej na temat nagrody TUTAJ.

Przyznanie honorowej nagrody „Róża Ekologii 2022” w trakcie gali finałowej w dniu 21 czerwca 2022 – nagrody wręczał Przewodniczący Zarządu Związku: p. Tadeusz Wiśniewski, Prezes Spółki PEWIK GDYNIA: p. Walery Tankiewicz oraz Burmistrz Redy: p. Krzysztof Krzemiński.

Poniżej krótkie podsumowanie naszych działaniach zrealizowanych w roku szkolnym 2021/2022.

Projekt edukacyjny „Lider Lokalnej Ekologii” w roku szkolnym 2021/2022 prowadzono pod hasłem  „Im mniej, tym lepiej”. Roczny, wielozadaniowy projekt ekologiczny dla placówek oświatowych obejmował: rady pedagogiczne, ekowywiadówki, spotkania z rodzicami, wycieczki terenowe, akcje ulotkowe i plakatowe, gazetki szkolne/przedszkole, przedstawienia, apele oraz turnieje wiedzy ekologicznej. W ramach projektu do biura Związku nadesłano 29 sprawozdań w postaci prezentacji multimedialnej (prezentacje obejrzyj TUTAJ). Na ich podstawie, po szczegółowej weryfikacji, wyłoniono laureatów projektu. Przyznano tytuł „Złoty Lider Lokalnej Ekologii 2021/2022” dwóm placówkom oświatowym: Przedszkolu pod Topolą z Rumi oraz Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 2 w Wejherowie. Placówki te wykonały największą liczbę zadań w swojej kategorii, a dodatkowo wykazały się ogromnym zaangażowaniem przy realizacji poprzednich dwóch edycji projektu. Komisja przyznała także 10 tytułów „Lidera Lokalnej Ekologii 2021/2022” w dwóch kategoriach: przedszkola oraz szkoły (lista laureatów TUTAJ).

Uroczyste wręczanie statuetek i dyplomów za realizację projektu „Lider Lokalnej Ekologii 2021/2022”  z udziałem Przewodniczącego Zarządu Związku:  p. Tadeusza Wiśniewskiego oraz p. Gabrieli  Lisius Starosty Powiatu Wejherowskiego.

W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono pięć całorocznych konkursów ekologicznych.

Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” edycja XXIV pt. „Czystym powietrzem oddychać chcę, więc zaczynam zmieniać się” – dzieci wychowania przedszkolnego oraz klas I-III szkół podstawowych pokazywały dobre praktyki w zakresie ochrony powietrza (prace laureatów konkursu można obejrzeć TUTAJ).

Laureaci konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XXIV edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Łukasza Koss dyrektora eksploatacji OPEC Gdynia, p. Jadwigi Wachulik z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oraz Tomasza Lipińskiego, Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej w Radzie Miasta Sopotu

W ramach konkursu fotograficznego edycja XIV pt. „Razem chronimy środowisko” uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych mieli za zadanie przedstawić różne formy dbania o środowisko ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych ekologicznych rozwiązań (prace laureatów konkursu można obejrzeć TUTAJ).

Laureaci konkursu fotograficznego pt. „Razem chronimy środowisko”(XIV edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Walerego Tankiewicza Prezesa Spółki PEWIK GDYNIA oraz p. Wiesława Kujawskiego, Wiceprezesa Sp. PEWIK GDYNIA.

Dzieci, młodzież oraz grono pedagogiczne z placówek oświatowych, które przystąpiły do konkursu „Ekspert EE, czyli w trosce o środowisko” (XII edycja) aktywowali rodziców, dziadków, sąsiadów, całą lokalną społeczność, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jako odpad niebezpieczny trafiał zawsze w odpowiednie miejsce. W ten sposób ze wsparciem Spółki Eko Dolina akcję zbiórki elektroodpadów przeprowadziliśmy w 37 placówkach oświatowych zbierając łącznie prawie 24 tony tych odpadów.

Przyznanie tytułu „Eksperta E.E. 2021/2022” oraz nagród rzeczowych w konkursie „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko” (XII edycja) z udziałem Przewodniczącego Zarządu Związku:  p. Tadeusza Wiśniewskiego oraz p. Izabeli Erecińskiej Prezesa Spółki EKO DOLINA

Dodatkowo w roku szkolnym 2021/2022 spośród placówek, które zajęły I, II, III miejsce w  konkursie „Ekspert EE, czyli w trosce o środowisko” nagrodziliśmy dzieci i uczniów najbardziej zaangażowanych w zbiórkę odpadów w swojej szkole lub przedszkolu.

Wręczenie nagród dla dzieci i uczniów najbardziej zaangażowanych w zbiórkę elektroodpadów  w konkursie „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko” (XII edycja) z udziałem p. Damiana Kleina kierownika Referatu Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska w Urzędzie Miasta Gdyni oraz p. Urszuli Pakulskiej, Głównego Specjalistę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Małych rozmiarów, a jednak zawsze powinna być segregowana do odpowiedniego pojemnika. Mowa o plastikowej nakrętce. W symboliczny sposób uczymy, jak segregować odpady poprzez zbiórkę plastikowych nakrętek w konkursie „Mała nakrętka duży problem” (edycja XIX).  W roku szkolnym 2021/2022 w konkursie udział wzięło 38 placówek oświatowych zbierając ponad 8 ton plastikowych nakrętek.

Laureaci konkursu „Mała nakrętka, duży problem” (XIX edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Krystyny Kohnke Skarbnika Gminy Wejherowo oraz p. Elwiry Klein Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Kosakowo.

„Konkurs wiedzy ekologicznej” prowadzony we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym nr 2 z Gdyni, w roku 2022 pt. „Jesteśmy odpowiedzialni za nasze odpady – po pierwsze zapobiegaj i ograniczaj” miał swój finał 10 czerwca 2022 roku. To już XV edycja tego konkursu skierowanego do młodzieży szkolnictwa specjalnego i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Opiekę merytoryczną nad konkursem od samego początku sprawuje p. Marzena Jaworska, nauczyciel SOSW nr 2 w Gdyni.  Do konkursu przystąpiło 7 zespołów dwuosobowych. Uczniowie wykazali się wiedzą z zakresu ochrony środowiska, ekologii i gospodarki odpadami, a także zmysłem artystycznym w konkurencji plastycznej pn. „Daj drugie życie odpadom”.

Konkurs wiedzy ekologicznej” XV edycja – finał konkursu 10 czerwca 2022 r. w SOSW nr 2 w Gdyni.

Związek od 2021 realizuje IV edycję programu edukacyjnego dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej pt. „Szkoła/przedszkole dla środowiska” pod hasłem „Zmiana klimatu na przykładnie miast”. W roku 2021 zorganizowano 4 wykłady popularnonaukowe (w tym 2 w roku szkolnym 2021/22) prowadzone przez specjalistów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki  Morskiej (IMGW oddział w Gdyni), Politechniki Gdańskiej oraz eksperta związanego z OZE. Spotkania prowadzono on-line. W wykładach udział wzięło ok. 60 nauczycieli.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizuje również warsztaty terenowe, których celem jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej w regionie swojego zamieszkania. W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadziliśmy łącznie 40 jednodniowych warsztatów ekologicznych, w których udział wzięło  łącznie ok. 850 dzieci i młodzieży, w tym:

  • we współpracy ze spółką Eko Dolina zrealizowano 32 warsztaty pt. „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”, w których udział wzięło 670 uczniów ze szkół podstawowych i ponad podstawowych,
  • we współpracy ze spółką OPEC Gdynia zrealizowanych zostało 8 warsztatów pt. „Ciepło dla Trójmiasta”, w których udział wzięło 162 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Warsztaty terenowe organizowane przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” razem ze spółkami komunalnymi EKO DOLINA i OPEC.


Dziękujemy wszystkim gościom za udział w gali „Razem chroniony środowisko!” oraz gratulujemy laureatom. Dziękujemy gminom członkowskim oraz instytucjom wspierającym nasze działania: Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, WFOŚiGW w Gdańsku, Trójmiejskiemu Parkowi Krajobrazowemu oraz spółkom komunalnym: Eko Dolina, OPEC, PEWIK GDYNIA.


Zapraszamy do obejrzenia:

  • galerii zdjęć z gali finałowej (TUTAJ),
  • relacji z wydarzenia zamieszczonej w mediach: