KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2023/2024

Już po raz 26 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” podsumował działania z zakresu edukacji ekologicznej. Uroczysta gala pn. „Razem chronimy środowisko” odbyła się 6 czerwca 2024 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Podczas uroczystości mieliśmy przyjemność gościć włodarzy gmin członkowskich, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Centrum Nauki Experyment, Gdyńskiego Centrum Sportu, Akwarium Gdyńskiego, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO, Rumia Invest Park, Portu Czystej Energi w Gdańsku, spółek komunalnych – EKO DOLINA, OPEC i PEWIK GDYNIA oraz dyrektorów placówek oświatowych, szkolnych i przedszkolnych koordynatorów, dzieci, młodzież, a także ich rodziców.

 

Fot. Tadeusz Wiśniewski, Przewodniczący Zarządu KZG oraz Emil Rojek, Wojewoda Pomorski

Nasze wydarzenie zgromadziło przeszło 150 świadomych ekologów – bo tak nazywać trzeba osoby, które z wielkim zapałem uczestniczą w konkursach i projektach edukacyjnych prowadzonych przez Związek. Uroczystość uświetniły akcenty artystyczne – pokaz gimnastyczny klubu sportowego KOKARTKA I MUCHA, zespołu Cheerleaders Gdynia Junior oraz występ muzyczny na gitarze przez Pana Mateusza Krauze.

Fot. Występy artystyczne – KOKARTKA I MUCHA, Cheerleaders Gdynia Junior oraz Mateusz Krauze

Podczas gali wręczyliśmy 93 nagrody, w tym 48 nagród indywidualnych dla dzieci i młodzieży oraz 45 dla placówek oświatowych. W roku szkolnym 2023/2024 wspólnie z placówkami oświatowymi zebraliśmy prawie 17 ton elektroodpadów, niemal 9 ton baterii oraz prawie 9,5 tony plastikowych nakrętek. Głównym tematem tegorocznej oferty edukacyjnej była ochrona wód.

Fot. Migawki z Gali 

Po raz dziewiąty wręczyliśmy wyjątkową nagrodę Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, tj. „Różę Ekologii”, która przyznawana jest za całokształt współpracy ze Związkiem w zakresie edukacji ekologicznej w minionych pięciu latach. W roku 2024 tytuł ten otrzymały dwie placówki: Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki” z Gdyni oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z Gdyni. Więcej na temat nagrody TUTAJ.

Fot. Przyznanie nagrody „Róża Ekologii 2024” podczas gali w dniu 6 czerwca 2024 r. – nagrody wręczali: p. Tadeusz Wiśniewski Przewodniczący Zarządu Związku, p. Iwona Siewert, Dyrektor Finansowa Spółki OPEC , p. Wiesław Kujawski Wiceprezes Zarządu Spółki PEWIK GDYNIA, p. Katarzyna Pierzgalska Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, p. Dorota Wikieł-Sujkowska Dyrektor ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska Spółki Eko Dolina

Podczas gali podsumowującej edukację ekologiczną nie zabrakło niespodzianek. Wyjątkową nagrodę specjalną ufundował Zarząd Morskiego Portu Gdynia –  rejs galeonem Dragon po Porcie Gdynia dla 130 uczniów najbardziej aktywnych szkół. Vouchery wręczył Pan Leszek Jurczyk – dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portu z Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Fot. Wręczenie nagrody-niespodzianki podczas gali podsumowującej edukację ekologiczną z rąk Pana Leszka Jurczyka dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Portu z Zarządu Morskiego Portu Gdynia

Naszym wsparciem w przekazywaniu nagród na scenie byli uczniowie w strojach kaszubskich, którzy wraz z Panią Dyrektor przyjechali do nas ze Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie. Serdecznie dziękujemy! 😊

Fot. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie p. Ewa Jelińska wraz z uczniami

Poniżej krótkie podsumowanie naszych działaniach zrealizowanych w roku szkolnym 2023/2024:

Projekt edukacyjny „Lider Lokalnej Ekologii” w roku szkolnym 2023/2024 prowadzono pod hasłem „Na tropie czystej wody”. Roczny, wielozadaniowy projekt ekologiczny dla placówek oświatowych obejmował: ekowywiadówki, spotkania z rodzicami, rady pedagogiczne oraz przeprowadzono happening ekologiczny, zorganizowano wycieczki terenowe, prowadzono akcje ulotkowe i plakatowe, opracowywano gazetki szkolne/przedszkolne, a także przygotowano przedstawienia, turnieje wiedzy ekologicznej oraz przeprowadzono liczne zajęcia badawcze uwzględniające czynny udział dzieci/młodzieży. W ramach projektu do biura Związku nadesłano 27 sprawozdań w postaci prezentacji multimedialnej (prezentacje obejrzyj TUTAJ) [wstawić link: https://kzg.pl/edukacja/projekt-edukacyjny-lider-lokalnej-ekologii/edycja-xiv-2023-2024/]. Na ich podstawie, po szczegółowej weryfikacji, wyłoniono laureatów projektu. Tytuł „Złoty Lider Lokalnej Ekologii 2023-2024” przyznano dwóm placówkom oświatowym: Niepublicznemu Przedszkolu „Słoneczne Przedszkole” w Wejherowie oraz Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej w Rumi. Placówki te wykonały największą liczbę zadań w swojej kategorii, a dodatkowo wykazały się ogromnym zaangażowaniem przy realizacji poprzednich dwóch edycji projektu. Komisja przyznała także 9 tytułów „Lidera Lokalnej Ekologii 2023-2024” w dwóch kategoriach: przedszkola oraz szkoły (lista laureatów TUTAJ).

Fot. Uroczyste wręczanie statuetek i dyplomów za realizację projektu „Lider Lokalnej Ekologii 2023/2024” z udziałem Prezesa Spółki PEWIK GDYNIA p. Walerego Tankiewicza p. Artura Krzyżaka Kierownika Akwarium Gdyńskiego, p. Kingi Szczepankowskiej Radnej Powiatu Wejherowskiego oraz p. Ariela Sinickiego zastępcy Burmistrza Miasta Rumi

W roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzono pięć całorocznych konkursów ekologicznych.

Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” edycja XXVI pt. „W krainie Namawiaczy” – dzieci wychowania przedszkolnego oraz klas I-III szkół podstawowych pokazały na pracach plastycznych zmianę złych nawyków na dobre w kontekście zasad zielonego konsumenta. (prace laureatów konkursu można obejrzeć TUTAJ).

Fot. Laureaci konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XXV edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Eweliny Staniewicz Dyrektora Organizacyjnego Spółki Eko Dolina oraz p. Jakub Pilarski Zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji z Urzędu Miasta Sopot, p. Natalia Kacprzak Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z Urzędu Gminy Szemud oraz p. Natalia Grzywacz-Leszkowska Zastępca Dyrektora Eksperyment Gdynia

W ramach konkursu fotograficznego edycja XVI pt. „Wdech… Wydech… zielone płuca mojej okolicy” uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych mieli za zadanie przedstawić przykłady przyrody zurbanizowanej, która przyczynia się do poprawy jakości powietrza (prace laureatów konkursu można obejrzeć TUTAJ).

 

Fot. Laureaci konkursu fotograficznego pt. „Wdech… Wydech… zielone płuca mojej okolicy” (XVI edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Emila Rojka Wojewody Pomorskiego, p. Anny Moś Kierownika Oddziału w Gdańsku z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz p. Iwony Siewert Dyrektora Finansowego Spółki OPEC

Dzieci, młodzież oraz grono pedagogiczne z placówek oświatowych, które przystąpiły do konkursu „Ekspert EE, czyli w trosce o środowisko” (XIV edycja) zaangażowali rodziców, dziadków, sąsiadów, całą lokalną społeczność, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jako odpad niebezpieczny trafiał zawsze w odpowiednie miejsce. W ten sposób, ze wsparciem Spółki EKO DOLINA akcję zbiórki elektroodpadów przeprowadziliśmy w 30 placówkach oświatowych zbierając łącznie prawie 17 tony tych odpadów.

Fot. Przyznanie tytułu „Eksperta E.E. 2022/2023” oraz nagród rzeczowych w konkursie „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko” (XIII edycja) z udziałem p. Eweliny Staniewicz Dyrektora Organizacyjnego Spółki Eko Dolina oraz p. Tomasza Drozdowskiego Dyrektora Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO

Dodatkowo w roku szkolnym 2023/2024, spośród placówek, które zajęły I, II, III miejsce w konkursie „Ekspert EE, czyli w trosce o środowisko” nagrodziliśmy dzieci i uczniów najbardziej zaangażowanych w zbiórkę odpadów w swojej szkole lub przedszkolu.

Fot. Wręczenie nagród dla dzieci i uczniów najbardziej zaangażowanych w zbiórkę elektroodpadów w konkursie „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko” (XIV edycja) z udziałem p. Moniki Panasiuk Koordynatora ds. Pomorskiego Centrum Kompetencji z Invest Park Rumia oraz p. Arkadiusza Kraszkiewicz Zastępcę Prezydenta ds. społecznych i ekonomicznych z Urzędu Miasta Wejherowo

Małych rozmiarów, a jednak zawsze powinna być segregowana do odpowiedniego pojemnika. Mowa o plastikowej nakrętce. W symboliczny sposób uczymy, jak segregować odpady poprzez zbiórkę plastikowych nakrętek w konkursie „Mała nakrętka duży problem” (edycja XXI). W roku szkolnym 2023/2024 w konkursie udział wzięły 42 placówki oświatowe zbierając prawie 9,5 ton plastikowych nakrętek.

Fot. Laureaci konkursu „Mała nakrętka, duży problem” (XXI edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Przemysława Kiedrowskiego Wójta Gminy Wejherowo oraz p. Doroty Wikieł-Sujkowskiej Dyrektor ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska Spółki Eko Dolina

„Konkurs wiedzy ekologicznej” prowadzony we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym nr 2 z Gdyni, w roku 2024 pt. „Woda życiem jest człowieka” miał swój finał 15 marca 2024 roku. To już XVII edycja tego konkursu skierowanego do młodzieży szkolnictwa specjalnego i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Opiekę merytoryczną nad konkursem od samego początku sprawuje p. Marzena Jaworska, nauczyciel SOSW nr 2 w Gdyni. Do konkursu przystąpiło 9 zespołów dwuosobowych. Uczestnicy zmierzyli się z szeregiem zadań, wymagających szerokiej wiedzy, umiejętności łączenia faktów, oraz kreatywności. Wszystkie konkurencje dotyczyły tematu wody, jej zanieczyszczania, sposobów jej oszczędzania, śladu wodnego, a w ramach zadania finałowego, uczestnicy wykonali prace plastyczne, ukazujące dwojaką perspektywę żeglarza podczas rejsu dookoła świata, tj. krajobraz zanieczyszczony, pełen śmieci, oraz czysty, idealny.

Fot. „Konkurs wiedzy ekologicznej” XVII edycja – finał konkursu 15 marca 2024 r. w SOSW nr 2 w Gdyni.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizuje również warsztaty terenowe, których celem jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej w regionie swojego zamieszkania. W roku szkolnym 2023/2024 przeprowadziliśmy łącznie 60 jednodniowych warsztatów ekologicznych, w których udział wzięło ok. 1 400 dzieci i młodzieży, w tym:

  • we współpracy ze spółką EKO DOLINA zrealizowano 35 warsztatów pt. „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”, w których udział wzięło 771 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • we współpracy ze spółką OPEC zrealizowanych zostało 10 warsztatów pt. „Ciepło dla Trójmiasta”, w których udział wzięło 136 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • we współpracy ze Spółką PEWIK GDYNIA zrealizowanych zostało 15 warsztatów pt. „Ujmowanie i uzdatnianie wody” oraz „Oczyszczanie ścieków, w których udział wzięło 320 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Fot. Warsztaty terenowe organizowane przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” razem ze spółkami komunalnymi EKO DOLINA, OPEC i PEWIK GDYNIA

Dziękujemy wszystkim gościom za udział w gali pn. „Razem chroniony środowisko!” oraz gratulujemy laureatom. Dziękujemy gminom członkowskim oraz instytucjom wspierającym nasze działania: Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, WFOŚiGW w Gdańsku, Trójmiejskiemu Parkowi Krajobrazowemu oraz spółkom komunalnym: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK GDYNIA. Dziękujemy także parterom i sponsorom działań edukacyjnych, którzy w tym roku szkolnym ufundowali upominki dla laureatów tegorocznych projektów i konkursów: Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdyńskie Centrum Kultury i Konsulat Kultury, Gdyńskie Centrum Filmowe, Uniwersytet Morski w Gdyni, Muzeum Emigracji w Gdyni, Akwarium Gdyńskie i MIR, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku- Grodzisko w Sopocie, Nautiqus Food Logistics, PGE Energia Cieplna, Sala Zabaw Malowana Polana, Gdyńskie Centrum Sportu, Muzeum Miasta Gdyni oraz Rumia Invest Park.

Zapraszamy do obejrzenia:

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!