KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2017/2018

Otwarcie uroczystosci
Pan Tadeusz Wiśniewski – Przewodniczący KZG

„20 lat doświadczeń w edukacji ekologicznej” tak brzmiało hasło przewodnie uroczystej gali finałowej podsumowującej działania z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2017/2018. Gala odbyła się 14 czerwca 2018r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdyni przy ul. Bp. Dominika 13A. W roku szkolnym 2017/2018 szczególną uwagę zwracaliśmy na zagadnienia związane z powietrzem i jego ochroną.

Na galę licznie przybyli dyrektorzy placówek oświatowych oraz szkolni/przedszkolni koordynatorzy edukacji ekologicznej ze wszystkich poziomów nauczania. Nie zabrakło również laureatów konkursów ekologicznych, a także dumnych rodziców i dziadków, którzy przez cały rok wspierali swoje dzieci/wnuki w działaniach proekologicznych.

Rozpoczecie_B.Bartoszewicz
Pan Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

Związek miał przyjemność wręczyć 119 nagród rzeczowych dla dzieci, młodzieży, szkolnych/przedszkolnych koordynatorów konkursów i projektów edukacyjnych, a także 34 statuetki będące uhonorowaniem placówek oświatowych za zbiórkę największej ilości elektroodpadów, udział w projekcie edukacyjnym „Lider Lokalnej Ekologii 2017/2018”, czy też za całokształt współpracy w ramach prestiżowej nagrody jaką jest „Róża Ekologii”.

Łącznie we wszystkich realizowanych przez Związek działaniach w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyło około 30 tys. dzieci i młodzieży z 93 różnych placówek oświatowych (niektóre placówki uczestniczyły w więcej niż jednym przedsięwzięciu). rozpoczecie_goscieDzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności szkolnych/przedszkolnych zebraliśmy ponad 30 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ok. 11 ton plastikowych nakrętek. Ponadto Związek odebrał ok. 10 ton baterii z 87 placówek oświatowych, gdzie należy pamiętać, że odbiory mają zapewnione wszystkie placówki z terenu działania Związku.

W roku 2018, już po raz czwarty, przyznana została prestiżowa nagroda jaką jest „Róża Ekologii”. Otrzymały ją dwie placówki oświatowe, które w sposób najbardziej efektywny realizowały działania ekologiczne we współpracy ze Związkiem, na przestrzeni minionych co najmniej 5 lat. Nagroda Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” RÓŻA EKOLOGII przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w obszarze ochrony środowiska, w tym szczególnie w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin – członków Związku.

W trakcie gali finałowej w dn. 14 czerwca 2018 r. do grona laureatów „Róży Ekologii” dołączyło Przedszkole nr 10 „Pod Wieżyczką” w Sopocie oraz Szkoła Podstawowa nr 26 z oddziałami gimnazjalnymi (Gimnazjum nr 2) w Gdyni. Więcej na temat nagrody TUTAJ.

Przyznanie honorowej nagrody „Róża Ekologii 2018” w trakcie gali finałowej w dniu 14 czerwca 2018 – nagrody wręczał Zarząd Związku:  p. Tadeusz Wiśniewski i p. Michał Guć oraz p. Teresa Jakubowska  – Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚ Gdańsk (w kat. „szkoła”) i  p. Elżbieta Turowiecka – Naczelnik Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska UM Sopotu (w kat. „przedszkole”)

Projekt edukacyjny  pt. ”Lider Lokalnej Ekologii” (IX edycja) w roku szkolnym 2017/2018 prowadzono pod hasłem „Ciepło i bezpiecznie”. Realizacja zadań dot. niskiej emisji oraz sposobów ochrony powietrza wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności szkolnej/przedszkolnej. Do projektu przystąpiły 33 placówki oświatowe, natomiast 32 przekazały sprawozdania w postaci prezentacji multimedialnej (PRZEJDŹ DO PREZENTACJI). Na ich podstawie, po szczegółowej weryfikacji komisja konkursowa wyłoniła laureatów projektu, tj. 13 placówek oświatowych, które otrzymały tytuł „Lider Lokalnej Ekologii 2017/2018”, statuetkę oraz dyplom. Spośród wyróżnionych placówek oświatowych nagrodzono również wszystkich szkolnych/ przedszkolnych koordynatorów.

Uroczyste wręczanie statuetek i dyplomów za realizację projektu „Lider Lokalnej Ekologii 2017/2018”  z udziałem p. Janusza Różalskiego – Prezesa Spółki OPEC oraz  p. Tadeusza Wiśniewskiego – Przewodniczącego Zarządu KZG

Wspólnie z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano pięć całorocznych konkursów ekologicznych. Pierwszy z nich to konkursu plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” realizowany od samego początku prowadzonej działalności edukacyjnej Związku, czyli w r. szk. 2017/2018 już od 20 lat. Hasło XX edycji to: „Mój wymarzony ogród”. Zadaniem było przedstawienie możliwości adaptacji fragmentu terenu przyszkolnego/przedszkolnego w kierunku ogrodu edukacyjnego. Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie. Spośród rekordowej ilości 204  nadesłanych prac postanowiliśmy nagrodzić 24 osoby. Nagrodzone prace plastyczne można obejrzeć TUTAJ.

Laureaci konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XX edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Elżbiety Turowieckiej – Naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska UM Sopotu i p. Henryka Tomaszewskiego – Prezesa Sp. PEWIK GDYNIA (kat. „przedszkola” oraz „klasy I szkoły podstawowej”) oraz  p. Arkadiusza Kraszkiewicza – Wiceprezydenta Miasta Wejherowa ds. społecznych i ekonomicznych i p. Barbary Siemek-Pawłowskiej – kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia z UG SZEMUD (kat. „klasy II szkoły podstawowej” oraz „klasy III szkoły podstawowej”)

Starsze dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych chętnie wzięła udział w konkursie fotograficznym pt. „Czyste powietrze w roli głównej”. Nadesłano 108 fotografii konkursowych z 21 placówek oświatowych. Łącznie nagrodzonych zostało 16 uczniów. Prace plastyczne oraz fotografie laureatów można obejrzeć TUTAJ.

Laureaci konkursu fotograficznego pt. „Czyste powietrze w roli głównej” (X edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Krzysztofa Krzemińskiego – Burmistrza Miasta Redy oraz p. Macieja Milewskiego –  Zastępcy Wójta Gminy Wejherowo

Dużym powodzeniem cieszył się konkurs „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” prowadzony wspólnie ze Spółką EKO DOLINA dot. zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. Każdego roku w zbiórkę angażuje się coraz większe grono nie tylko pedagogiczne, ale również lokalna społeczność. W roku szkolnym 2017/2018 w konkursie udział wzięło ponad 11 tys. dzieci i młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania z 38 placówek oświatowych, z których 19 otrzymało tytuł „Szkoła/Przedszkole – Ekspert EE”. Dodatkowo dla uczestników i placówek oświatowych, które wykazały się największą aktywnością w zakresie zbiórki elektroodpadów, Sp. EKO DOLINA ufundowała nagrody  – w bieżącym roku szkolnym: 12 nagród rzeczowych dla przedszkoli/szkół oraz 12 nagród indywidualnych dla dzieci/uczniów.

Przyznanie tytułu „Eksperta E.E. – 2017/2018” oraz nagród rzeczowych w konkursie „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko” (VIII edycja) z udziałem p.  Bartosza Bartoszewicza – Wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia oraz p. Cezarego Jakubowskiego – Prezesa Sp. EKO DOLINA

Konkurs pt. „Mała nakrętka, duży problem” na stałe wpisany jest już w zakres działań edukacji ekologicznej współpracujących z nami placówek oświatowych (XV edycja). W niejednym domu znajduje się już specjalny pojemnik do zbiórki nakrętek, specjalnie wyznaczony i z największą dbałością pilnowany przez maluchy i młodzież z współpracujących z nami przedszkoli/szkół. W roku szkolnym 2017/2018 z przyjemnością wręczyliśmy 12 nagród rzeczowych w postaci pomocy dydaktycznych dla tych placówek , które wykazały się najbardziej efektywną zbiórką.

Laureaci konkursu „Mała nakrętka, duży problem”(XV edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Marcina Majka – Zastępcy  Wójta Gminy Kosakowo oraz p. Doroty Marszałek-Jalowskiej – Kierownika Referatu Ekorozwoju UM Gdyni

„Konkurs Wiedzy Ekologicznej” Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizował we współpracy ze Specjalnym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z Gdyni (SOSW nr 2) już po raz dwunasty. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, jak również wspieranie integracji środowisk szkolnictwa specjalnego. Tegoroczny finał konkursu odbył się 12 marca br. w SOSW nr 2 w Gdyni przy ul. Energetyków 13, w którym uczestniczyło 9 dwuosobowych zespołów. Temat konkursu: „Ochrona powietrza”. W trakcie gali w dn. 14 czerwca 2018 r. wręczono podziękowania organizatorkom konkursu, tj. p. Marzenie Jaworskiej oraz p. Ewie Baranowicz.

„Konkurs wiedzy ekologicznej” XII edycja – finał konkursu (12 marca 2018 r., SOSW nr 2 w Gdynia) oraz p. Marzena Jaworska i p. Ewa Baranowicz – organizatorki konkursu

Obok konkursów przez cały rok szkolny 2017/2018 systematycznie prowadzono jednodniowe warsztaty ekologiczne (łącznie 62 spotkania), w których udział wzięło  łącznie ponad 1,5 tysiąca dzieci i młodzieży, w tym:

  • we współpracy ze spółką EKO DOLINA zrealizowanych zostało 35 warsztatów pt. „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” dla ok. 760 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • we współpracy ze spółką OPEC zrealizowanych zostało 12 warsztatów pt. „Ciepło dla Trójmiasta”, w których uczestniczyło 315 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  • we współpracy ze spółką PEWIK GDYNIA przeprowadzono na terenie Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” 8 warsztatów pt. „Oczyszczanie ścieków” oraz na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Redzie 7 warsztatów pt. „Ujmowanie i uzdatnianie wody”; łącznie w zajęciach uczestniczyło ponad 400 uczniów

Ponadto w roku szkolnym 2017/2018 zainaugurowano trzecią edycję programu edukacyjnego skierowanego do szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej pn. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Program ten realizowany jest poprzez spotkania seminaryjno-warsztatowe oraz praktyczne wydawnictwa metodyczno-merytoryczne dla nauczycieli. Tematem trzeciej edycji jest: „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?”. Opiekę naukową  nad programem objęli wykładowcy Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Dotychczas przeprowadzono dwa spotkania seminaryjne. Pierwsze odbyło się dn. 22 marca 2018r. pod hasłem „Główne zanieczyszczenia środowiska i metody ich monitorowania”. Seminarium poprowadziła prof. dr hab. inż. Helena Janik z Katedry Technologii Polimerów. Drugie seminarium odbyło się dn. 12 kwietnia 2018r.  i dotyczyło zagadnienia „Wpływ tworzyw sztucznych na środowisko człowieka, rozwój techniki i społeczeństw”. Prelegentem był prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk, kierownik Katedry Technologii Polimerów. W drugim półroczu 2018 w ramach III edycji programu Związek zorganizuje jeszcze dwa spotkania tematyczne tj. „Materiały polimerowe XXI wieku. Polimery w ochronie środowiska”, a także „Recykling tworzyw polimerowych – działanie konieczne i zyskowne”. Do projektu przystąpiło 30 szkolnych/przedszkolnych koordynatorów z 24 placówek oświatowych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z gali finałowej, która odbyła się dn. 14 czerwca 2018 r. w Szkole Muzycznej w Gdyni (link: GALERIA). Ponadto zachęcamy do zapoznania się z materiałami opublikowanymi przez Miasto Gdynia (link), Radio Kaszëbë (link), Radio Plus (link) oraz Telewizję TTM (link).

Serdecznie dziękujemy szkołom i przedszkolom, które aktywnie włączały się w działania ekologiczne pod patronatem Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Dziękujemy również lokalnym samorządom i spółkom komunalnym EKO DOLINA, OPEC Gdynia, PEWIK Gdynia za współfinansowanie naszych działań.