KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edycja VI – 2014/2015

W bieżącym roku szkolnym głównym zagadnieniem, któremu placówki oświatowe uczestniczące w projekcie poświęcały czas, uwagę i pracę, było hasło „Świadomy konsument”. Realizacja zadań wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności szkolnej/przedszkolnej. Do projektu przystąpiło 36 placówek oświatowych, z których 33 spełniły wymagania określone w regulaminie i otrzymały tytuł Lider Lokalnej Ekologii 2014/2015 . Nagrodzono również 21 szkolnych/ przedszkolnych koordynatorów z 16 placówek oświatowych, którzy wykazali się największą aktywnością przy realizacji Projektu, zdobywając wysoką punktację za realizację powierzonych im zadań.

Podstawą pozytywnej oceny udziału w projekcie była poprawność merytoryczna przekazywanych treści, zgodność i zakres tematyczny przeprowadzonych zadań, atrakcyjność przekazu, jego zakres oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań przez dzieci, młodzież, nauczycieli oraz nie jednokrotnie społeczność lokalną. Tematami zaproponowanymi do realizacji zadań w ramach projektu były zagadnienia tj.: „Zasady świadomego konsumenta”, „Cykl życia produktu”, „Jak kupować, aby mniej śmiecić?”, „Kupować mądrze, to kupować mniej”, „Metody gospodarowania odpadami”, „Segreguj! Nie spalaj!”, „Nowe życie odpadów”, „Eko-znaki : ekologiczne oznakowania produktu/usługi”, „Pozytywna propaganda ekologiczna”, „Fałszywa ekologia manipulacja w świecie reklamy”. Szczegółowy regulamin VI edycji projektu KLIKNIJ TUTAJ

Potwierdzeniem przeprowadzonych zadań było przygotowanie przez szkolnych/przedszkolnych koordynatorów projektu sprawozdań w formie prezentacji power-point, które podlegały szczegółowej ocenie przez komisję i na ich podstawie wyłonieni zostali laureaci projektu oraz wyróżnieni koordynatorzy. Poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdania-prezentacje wykonane przez laureatów VI edycji projektu:

Ponadto komisja postanowiła wyróżnić 21 koordynatorów z 16 placówek oświatowych za największą ilość bądź za najbardziej oryginalne działania w ramach projektu.