KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edycja VIII – 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono VIII edycję projektu edukacyjnego „Lider Lokalnej Ekologii”. Głównym zagadnieniem, któremu placówki oświatowe uczestniczące w projekcie poświęcały czas, uwagę i pracę, była ochrona zasobów wodnych. Do projektu pn. „Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka i ochrona zasobów wodnych” przystąpiły 34 placówki oświatowe, z których 25 otrzymało tytuł „Lider Lokalnej Ekologii 2016/2017” .

Realizacja zadań wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności szkolnej/przedszkolnej. Podstawą pozytywnej oceny udziału w projekcie była poprawność merytoryczna przekazywanych treści, zgodność i zakres tematyczny przeprowadzonych zadań, atrakcyjność przekazu, jego zakres oraz zaangażowanie w realizację dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz społeczności lokalnych. Zagadnienia zaproponowane do realizacji w ramach projektu to m.in.: „Skąd się bierze woda w kranie?”, „Oczyszczanie ścieków,Oszczędzanie/racjonalne zużycie wody”, „Czy możemy pić wodę z kranu?”, „Od deszczu do powodzi”. Szczegółowy regulamin VIII edycji projektu do pobrania tutaj.

Potwierdzeniem przeprowadzonych zadań jest sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej opracowane przez szkolnego/przedszkolnego koordynatora działań. Na ich podstawie, po szczegółowej weryfikacji przez pracowników Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, wyłoniono laureatów projektu. Zgodnie z regulaminem pkt. 10 lit. a) tytuł „Lider Lokalnej Ekologii 2016/2017” wraz ze statuetką otrzymuje placówka, która spełniła wszystkie wymagania regulaminu oraz otrzymała punktację nie mniejszą niż 26 punktów. Poniżej przedstawiamy sprawozdania (w formacie PDF) wykonane przez uczestników projektu wraz z listą uczestników VIII edycji projektu.

Szkoła Podstawowa nr 39 Gdynia Lider Lokalnej Ekologi
Szkoła Podstawowa nr 39 Gdynia
Gimnazjum nr 1 przy Zepole Szkół_Reda Lider Lokalnej Ekologi
Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół Reda
Przedszkole nr 28_Gdynia Lider Lokalnej Ekologi
Przedszkole nr 28 Gdynia
Przedszkole nr 13_Gdynia Lider Lokalnej Ekologi
Przedszkole nr 13 Gdynia
Przedszkole nr 11_Gdynia Lider Lokalnej Ekologi
Przedszkole nr 11 Gdynia
Przedszkole nr 10_Sopot Lider Lokalnej Ekologi
Przedszkole nr 10 Sopot
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2_Gdynia Lider Lokalnej Ekologi
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Gdynia
Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie Lider Lokalnej Ekologi
Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie
Przedszkole Samorządowe nr 1 Rumia Lider Lokalnej Ekologi
Przedszkole Samorządowe nr 1 Rumia
Przedszkole Słoneczne Wejherowo Lider Lokalnej Ekologi
Przedszkole Słoneczne Wejherowo
Przedszkole pod Topolą Rumia Lider Lokalnej Ekologi
Przedszkole pod Topolą Rumia
Szkoła Podstawowa nr 26 Gdynia Lider Lokalnej Ekologi
Szkoła Podstawowa nr 26 Gdynia
Szkoła Podstawowa w Łebnie Lider Lokalnej Ekologi
Szkoła Podstawowa w Łebnie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Rumia Lider Lokalnej Ekologi
Zespół Szkół nr 10 Gdynia
Zespół Szkolno-Przedszkolny Szemud Lider Lokalnej Ekologi
Zespół Szkolno-Przedszkolny Szemud
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Rumia Lider Lokalnej Ekologi
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Rumia
Gimnazjum nr 2 Rumia Lider Lokalnej Ekologi
Gimnazjum nr 2 Rumia
Przedszkole nr 30 Gdynia Lider Lokalnej Ekologi
Przedszkole nr 30 Gdynia
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Reda Lider Lokalnej Ekologi
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Reda
Gimnazjum nr 4 Rumia Lider Lokalnej Ekologi
Gimnazjum nr 4 Rumia
Przedszkole nr 46 Gdynia Lider Lokalnej Ekologi
Przedszkole nr 46 Gdynia
Przedszkole nr 32 Gdynia Lider Lokalnej Ekologi
Przedszkole nr 32 Gdynia
Gimnazjum nr 2 Gdynia Lider Lokalnej Ekologi
Gimnazjum nr 2 Gdynia
Prywatna Szkoła Podstawowa Reda Lider Lokalnej Ekologi
Prywatna Szkoła Podstawowa Reda
Gimnazjum w Kosakowie Lider Lokalnej Ekologi
Gimnazjum w Kosakowie
Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna Rumia Lider Lokalnej Ekologi
Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna Rumia
Przedszkole nr 44 Gdynia Lider Lokalnej Ekologi
Przedszkole nr 44 Gdynia
Gimnazjum nr 1 Wejherowo „Lider Lokalnej Ekologii 2016/2017”
Gimnazjum nr 1 Wejherowo
Przedszkole nr 23_Gdynia Lider Lokalnej Ekologi
Przedszkole nr 23 Gdynia
Samorządowa Szkoła Podstawowa Bolszewo Lider Lokalnej Ekologi
Samorządowa Szkoła Podstawowa Bolszewo
Szkoła Podstawowa nr 10_Gdynia Lider Lokalnej Ekologi
Szkoła Podstawowa nr 10 Gdynia
Zespół Szkół Ogólnokształcących Rumia Lider Lokalnej Ekologi
Zespół Szkół Ogólnokształcących Rumia
Szkoła Podstawowa nr 40 Gdynia Lider Lokalnej Ekologi
Szkoła Podstawowa nr 40 Gdynia
Przedszkole Janowiaczek Rumia Lider Lokalnej Ekologi
Przedszkole Janowiaczek Rumia