KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edycja XIV – 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 przeprowadziliśmy XIV edycję projektu „Lider Lokalnej Ekologii” pod hasłem „Na tropie czystej wody”.

Temat dotyczył zagadnień obejmujących ochronę wód, ich ujmowania, uzdatniania i oczyszczania, lokalnych zasobów wody pitnej, obiegu wody w przyrodzie – także w odniesieniu do zmian klimatu, suszy, możliwości jej przeciwdziałania oraz minimalizowania jej skutków a także zielono-błękitnej infrastruktury, śladu wodnego, dobrych nawyków ograniczających zużycie i zaniemczenie wody.

W projekcie wzięło udział 35 placówek oświatowych z terenu działania KZG „Dolina Redy i Chylonki”, z czego 27 przekazało sprawozdania z realizacji projektu można zobaczyć poniżej.

Na podstawie przekazanych sprawozdań oceniono sposób realizacji projektu w szkołach i przedszkolach. Ocena obejmowała m.in. zgodność i zakres tematyczny przeprowadzonych działań w oparciu o Regulamin, poprawność merytoryczną, zasięg przekazu oraz zaangażowanie w realizację projektu. Placówki, które uzyskały najwyższe oceny otrzymały tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2023/2024”.

Szczególne wyróżnienie stanowi „Złoty Lider Lokalnej Ekologii 2023/2024”. Tytuł ten otrzymała jedna szkoła oraz jedno przedszkole, które wykonały największą liczbę zadań w projekcie, uzyskując tym samym największą liczbę punktów w swojej kategorii. Ponadto oceniono zaangażowanie, udział oraz efekty działań placówki przy realizacji poprzednich edycji „Lidera Lokalnej Ekologii”.

Dla placówki, która otrzymała tytuł „Złoty Lider Lokalnej Ekologii” w poprzednich trzech edycjach projektu, maksymalną nagrodą w bieżącej edycji jest tytuł „Lider Lokalnej Ekologii”. Po trzech latach placówka znowu może starać się o otrzymanie tytułu „Złoty Lider Lokalnej Ekologii”.

Wyniki odnajdą Państwo tutaj. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Sprawozdania z projektu: