KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Róża Ekologii 2018

Róża Ekologii 2017 statuetka

Podczas uroczystego podsumowania działań edukacyjnych Związku realizowanych w roku szkolnym 2017/2018 po raz czwarty nagrodziliśmy dwie, spośród wszystkich placówek oświatowych, z którymi corocznie współpracujemy, naszym lokalnym Oskarem Ekologicznym – „Różą Ekologii 2018”. Jest to nasze wyróżnienie, które przyznajemy za wybitne osiągnięcia w zakresie edukacji ekologicznej realizowane we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”..

Szczegółowej analizie podlegała aktywność poszczególnych placówek oraz osiągnięte efekty ekologiczne w ramach poszczególnych projektów. Ocena prowadzona była w 2 kategoriach tj.: w kategorii „Przedszkola” oraz w kategorii „Szkoły”. Na podstawie aktywności poszczególnych placówek nominowano do dalszej oceny po pięć wiodących placówek w poszczególnych kategoriach tj.:

I. W kategorii PRZEDSZKOLA:

  1. Przedszkole Niepubliczne „Janowiaczek”, ul. Pomorska 27 Rumia
  2. Przedszkole nr 28 „Niezapominajka”, ul. Narcyzowa 3, Gdynia
  3. Przedszkole nr 10 „Pod Wieżyczką”, ul. Kościuszki 31, Sopot
  4. Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”, ul. Pusta 9, Gdynia
  5. Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki”, ul. Kcyńska 6, Gdynia
II. W kategorii SZKOŁY:

  1. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192 Gdynia
  2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie, ul. Szkolna 1, Łebno gm. Szemud
  3. Prywatna Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Redzie, ul. Norwida 59 Reda
  4. Szkoła Podstawowa nr 26 z oddziałami gimnazjalnymi (gimnazjum nr 2), ul. Tatrzańska 40/ Wolności 25, Gdynia
  5. Szkoła Podstawowa nr 40 z oddziałami gimnazjalnymi, ul. Rozewska 33, Gdynia

Zaangażowanie poszczególnych placówek w realizację działań edukacyjnych oceniano na podstawie efektów ekologicznych jakościowych i ilościowych osiągniętych w wymaganym okresie. Ocenie poddano także ponadprogramowe autorskie inicjatywy nauczycieli oraz uczniów podejmowane w ramach współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jako partnerem, z zastrzeżeniem że nie stanowiły one elementu zadań zgłaszanych i realizowanych w ramach projektu pt. „Lider Lokalnej Ekologii”.

Na podstawie powyższej analizy wyłoniono dwóch laureatów:

Kategoria Przedszkole: 

Przedszkole nr 10 „Pod Wieżyczką”, ul. Kościuszki 31, Sopot, Dyrektor – Pani Beata Kuchcińska

Kategoria Szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 26 z oddziałami gimnazjalnymi (Gimnazjum nr 2), ul. Tatrzańska 40/Wolności 25, Gdynia, Dyrektor – Pani Alicja Bajduszewska

Gratulujemy!