KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Róża Ekologii 2015

Róża Ekologii 2017 statuetkaPodczas tegorocznej uroczystości podsumowania działań edukacyjnych Związku prowadzonych w roku szkolnym 2014/2015, po raz pierwszy zostały wręczone Nagrody Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pn. „Róża Ekologii 2015”. Honorowa nagroda jest w naszej ocenie odzwierciedleniem wybitnych osiągnięć w zakresie ochrony środowiska, w tym edukacji ekologicznej, na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin- członków Związku. Szczegółowej analizie podlegała aktywność poszczególnych placówek oraz osiągnięte efekty ekologiczne w ramach poszczególnych projektów. Ocena prowadzona była w dwóch kategoriach tj.: w kategorii Przedszkola oraz w kategorii Szkoły. W bieżącym roku ocenie poddano łącznie 170 placówek oświatowych, w tym 57 przedszkoli oraz 113 szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych placówek tj. zespoły szkół, ośrodki szkolno- wychowawcze.

Na podstawie aktywności poszczególnych placówek nominowano do dalszej oceny po 5 wiodących placówek w poszczególnych kategoriach tj.:

I. W kategorii PRZEDSZKOLA:
1. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Przedszkole”, ul. Sobieskiego 340, Wejherowo
2. Przedszkole „Pod Topolą”, ul. Leśna 4, Rumia
3. Przedszkole nr 13, ul. Widna 15, Gdynia
4. Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”, ul. Pusta 9, Gdynia
5. Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami”, ul. Bosmańska 26, Gdynia
II. W kategorii SZKOŁY:
1. Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13, Gdynia
2. Gimnazjum w Kosakowie, ul. Żeromskiego 11, gm. Kosakowo
3. Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Tatrzańska 40, Gdynia
4. Gimnazjum nr 2, ul. Wolności 25, Gdynia
5. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12, Reda

Nominowane placówki zostały poddane dalszej ocenie polegającej na analizie efektów ekologicznych jakościowych i ilościowych osiągniętych w wymaganym okresie. Elementem oceny była, także aktywność i szczególne inicjatywy, w tym autorskie, cykliczne projekty międzyszkolne, realizowane przez placówkę we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jako partnerem, z zastrzeżeniem że nie stanowiły one elementu zadań zgłaszanych i realizowanych w ramach projektu pt. „Lider Lokalnej Ekologii”.

Na podstawie powyższej analizy wyłoniono dwóch laureatów:

Kategoria Przedszkola:

Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Przedszkole”, ul. Sobieskiego 340 Wejherowo, Dyrektor – Pan Mariusz Kozakiewicz

Kategoria Szkoły:

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13 Gdynia, Dyrektor – Pani Iwona Krumholc

Gratulujemy!