KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Róża Ekologii 2016

Róża Ekologii 2017 statuetkaPodczas uroczystego podsumowania działań edukacyjnych Związku realizowanych w roku szkolnym 2015/2016 po raz drugi nagrodziliśmy dwie, spośród wszystkich placówek oświatowych, z którymi corocznie popracujemy, nagrodziliśmy naszym lokalnym Oskarem Ekologicznym – „Różą Ekologii 2016”. Jest to nasze wyróżnienie, które przyznajemy za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.

Na podstawie aktywności poszczególnych placówek nominowano do dalszej oceny po 5 wiodących placówek w poszczególnych kategoriach tj.:

I. W kategorii PRZEDSZKOLA:
1. Przedszkole nr 13, ul. Widna 15, Gdynia
2. Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami”, ul. Bosmańska 26, Gdynia
3. Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki”, ul. Kcyńska 6, Gdynia
4. Przedszkole nr 10 „Pod Wieżyczką”, ul. Kościuszki 31, Sopot
5. Przedszkole nr 28 „Niezapominajka”, ul. Narcyzowa 3, Gdynia
II. W kategorii SZKOŁA:
1. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12, Reda
2. Gimnazjum nr 2, ul. Wolności 25, Gdynia
3. Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Rozewska 33, Gdynia
4. Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Tatrzańska 40, Gdynia
5. Gimnazjum w Kosakowie, ul. Żeromskiego 11, gm. Kosakowo

Zaangażowanie poszczególnych placówek w realizację działań edukacyjnych oceniano na podstawie efektów ekologicznych jakościowych i ilościowych osiągniętych w wymaganym okresie. Ocenie poddano także ponadprogramowe autorskie inicjatywy nauczycieli oraz uczniów podejmowane w ramach współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jako partnerem, z zastrzeżeniem że nie stanowiły one elementu zadań zgłaszanych i realizowanych w ramach projektu pt. „Lider Lokalnej Ekologii”.

Na podstawie powyższej analizy wyłoniono laureatów:

Kategoria Przedszkola:

Przedszkole Nr 11 „Pod Kasztanami” z Gdyni,Dyrektor – Pani Lucyna Bisewska

Kategoria Szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Redy, Dyrektor – Pani  Iwona Nowicka

Jednocześnie Kapituła Nagrody Róża Ekologii podjęła decyzję o przyznaniu  „NAGRODY ZA CAŁOKSZTAŁT” pt. ”RÓŻA EKOLOGII 2016” p. Stanisławowi Szwabskiemu – wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Miasta Gdyni. Pan Stanisław Szwabski, zaangażowany był w pracę Komunalnego Związki Gmin „Dolina Redy i Chylonki” od jego powstania w 1991 roku. Najpierw jako delegat, następnie od 1995 roku jako członek Zarządu Związku, a od 2015 roku jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wręczenie nagrody odbyło się w trakcie uroczystości jubileuszu 25-lecia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 22 listopada 2016 roku. 25 lat Związku to również 25 lat pracy p. Stanisława Szwabskiego na rzecz KZG.

Gratulujemy!