KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Róża Ekologii 2017

Róża Ekologii 2017 statuetkaPodczas uroczystego podsumowania działań edukacyjnych Związku realizowanych w roku szkolnym 2016/2017 po raz trzeci nagrodziliśmy dwie, spośród wszystkich placówek oświatowych, z którymi corocznie współpracujemy, naszym lokalnym Oskarem Ekologicznym – „Różą Ekologii 2017”. Jest to nasze wyróżnienie, które przyznajemy za wybitne osiągnięcia w zakresie edukacji ekologicznej realizowane we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”..

Szczegółowej analizie podlegała aktywność poszczególnych placówek oraz osiągnięte efekty ekologiczne w ramach poszczególnych projektów. Ocena prowadzona była w 2 kategoriach tj.: w kategorii „Przedszkola” oraz w kategorii „Szkoły”. Na podstawie aktywności poszczególnych placówek nominowano do dalszej oceny po pięć wiodących placówek w poszczególnych kategoriach tj.:

I. W kategorii PRZEDSZKOLA:

  1. Przedszkole nr 28 „Niezapominajka”, ul. Narcyzowa 3, Gdynia
  2. Przedszkole nr 10 „Pod Wieżyczką”, ul. Kościuszki 31, Sopot
  3. Przedszkole nr 13, ul. Widna 15, Gdynia
  4. Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”, ul. Pusta 9, Gdynia
  5. Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki”, ul. Kcyńska 6, Gdynia
II. W kategorii SZKOŁA:

  1. Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Rozewska 33, Gdynia
  2. Gimnazjum nr 2, ul. Wolności 25, Gdynia
  3. Zespół Szkół Ogólnokształcących (SP nr 9 i II LO), ul. Stoczniowców 6, Rumia
  4. Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Tatrzańska 40, Gdynia
  5. Gimnazjum w Kosakowie, ul. Żeromskiego 11, gm. Kosakowo

Zaangażowanie poszczególnych placówek w realizację działań edukacyjnych oceniano na podstawie efektów ekologicznych jakościowych i ilościowych osiągniętych w wymaganym okresie. Ocenie poddano także ponadprogramowe autorskie inicjatywy nauczycieli oraz uczniów podejmowane w ramach współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jako partnerem, z zastrzeżeniem że nie stanowiły one elementu zadań zgłaszanych i realizowanych w ramach projektu pt. „Lider Lokalnej Ekologii”.

Na podstawie powyższej analizy wyłoniono dwóch laureatów:

Kategoria Przedszkole: 

Przedszkole nr 13, ul. Widna Gdynia, Dyrektor – Pani Elżbieta Smolna

Kategoria Szkoły: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących: SP nr 9 i II LO, ul. Stoczniowców 6, Rumia, Dyrektor – Pani  Lucyna Oglęcka

Gratulujemy!