KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Róża Ekologii 2021

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 w roku 2021 przyznał dwie nagrody pt. „Róża Ekologii”. W biurze Związku poddano ocenie łącznie 126 placówek oświatowych, w tym 50 przedszkoli oraz 76 szkół. Szczegółowej analizie podlegał udział poszczególnych placówek w działaniach ekologicznych prowadzonych przez Związek oraz osiągnięte efekty rzeczowe. Tytuł może być przyznany tej samej placówce oświatowej nie częściej, niż raz na 5 lat. Tym samym do oceny „Róża Ekologii 2021” uwzględnia się placówki oświatowe, które uzyskały tytuł „Róża Ekologii 2015” oraz „Róża Ekologii 2016”.

Na podstawie analizy nominowano do dalszej oceny po pięć wiodących placówek w poszczególnych kategoriach tj.:

I. W kategorii PRZEDSZKOLA:Róża Ekologii 2017 statuetka

  • Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami”, ul. Bosmańska 26, Gdynia
  • Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki”, ul. Kcyńska 6, Gdynia
  • Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”, ul. Pusta 9, Gdynia
  • Przedszkole pod Topolą, ul. Leśna 4, Rumia
  • Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Przedszkole”, ul. Sobieskiego 340, Wejherowo

II. W kategorii SZKOŁA:

  • Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13, Gdynia
  • Powiatowy Zespół Szkół, ul. Łąkowa 36/38, Reda
  • Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192, Gdynia
  • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12, Reda
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie, ul. Szkolna 1, gm. Szemud

Nominowane placówki podlegały dalszej ocenie efektów ekologicznych jakościowych i ilościowych osiągniętych w wymaganym okresie.

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – działający jako Kapituła Nagrody – postanowił przyznać nagrodę „Róża Ekologii 2021” następującym  placówkom oświatowym:

RÓŻA EKOLOGII 2021

Kategoria: Przedszkola

Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Przedszkole”

Sobieskiego 340, Wejherowo

Dyrektor: Renata Kowalik

Kapituła Nagrody jest pod wrażeniem efektów ekologicznych osiągniętych w ciągu ostatnich lat pod przewodnictwem Dyrektor Przedszkola, Pani Renaty Kowalik. Wszystkie działania ekologiczne w placówce są przemyślane i zaplanowane. Zaczynając  od szkoleniowych rad pedagogicznych, zajęć z dziećmi, warsztatów z rodzicami, na spotkaniach z seniorami kończąc. A każde ze spotkań jest doskonałą okazją do przekazywania treści i zachowań prośrodowiskowych w myśl zasady „uczyć bawiąc”.  Całe grono pedagogiczne corocznie realizuje liczne działania proekologiczne. Obok zbiórki nakrętek, baterii czy elektroodpadów, w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii” prowadzone są potkania ze specjalistami, warsztaty i happeningi, a nawet zajęcia laboratoryjne, które pozwalają przedszkolakom zgłębiać praktycznie temat ochrony środowiska.

RÓŻA EKOLOGII 2021

Kategoria: Szkoły

Powiatowy Zespół Szkół

Łąkowa 36/38, Reda

Dyrektor: Dorota Nowicka – Klimowicz

Tworząc Powiatowy Zespół Szkół w Redzie stworzono zespół do zadań specjalnych w zakresie edukacji ekologicznej. Szkoła pod przewodnictwem Dyrektor Pani Doroty Nowickiej – Klimowicz zaskakuje pomysłowością, energią i zapałem do pracy. Słowa uznania kierujemy do całego grona pedagogicznego, za to, że widzi w uczniach potencjał, wydobywa talenty i angażuje do działań, które przekładają się na sukcesy w dziedzinie ochrony środowiska naszego regionu. Współpraca z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w zakresie edukacji ekologicznej w ostatnich 5 latach układała się wzorowo. Placówka uczestniczyła we wszystkich edycjach projektu edukacyjnego „Lider Lokalnej Ekologii”, w którym realizowano szereg własnych autorskich zadań zgodnie z hasłem przewodnim projektu, obejmując tematy z zakresu ochrona wód, powietrza i powierzchni ziemi. Szkoła aktywnie uczestniczy w konkursach zbiórki nakrętek, elektroodpadów i baterii, osiągając doskonałe wyniki w swojej kategorii. Nauczyciele oraz uczniowie realizują także własne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

GRATULUJEMY LAUREATOM  ORAZ ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!


Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z uroczystości wręczenia nagrody