KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Róża Ekologii 2024

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku 2024 ponownie przyzna wyjątkową nagrodę, tj. „Różę Ekologii ”. Nagrodę tą przyznajemy placówkom oświatowym w dwóch kategoriach: „przedszkole” oraz „szkoła” za realizację działań ekologicznych we współpracy ze Związkiem na przestrzeni minionych pięciu latach.

Ocenie poddano łącznie 126 placówek oświatowych, w tym 51 przedszkola oraz 75 szkoły. Komisja konkursowa przeanalizowała udział poszczególnych placówek w działaniach ekologicznych prowadzonych przez Związek oraz osiągnięte efekty rzeczowe.

Tytuł „Róży Ekologii” może być przyznany tej samej placówce oświatowej nie częściej, niż raz na 5 lat. Tym samym, do tegorocznej oceny uwzględnia się m.in. placówki oświatowe, które uzyskały tytuł „Róża Ekologii” w latach 2015-2019.

 

Na podstawie powyższej analizy, do dalszej oceny nominowano po pięć wiodących placówek w wymienionych kategoriach:

W kategorii PRZEDSZKOLA:

Przedszkole nr 13, ul. Widna 15, Gdynia

Przedszkole Leśne, ul. Leśna 35, Bolszewo

Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki”, ul. Kcyńska 6, Gdynia

Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”, ul. Pusta 9, Gdynia

Przedszkole Pod Topolą, ul. Leśna 4, Rumia

W kategorii SZKOŁA:

Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192, Gdynia

Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Chylońska 227, Gdynia

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Staffa 10, Gdynia

Prywatna Szkoła Podstawowa, ul. Norwida 59, Reda

Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna, ul. Kujawska 8a, Rumia

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – działający jako Kapituła Nagrody – postanowił przyznać nagrodę „Róża Ekologii 2024” następującym  placówkom oświatowym:

Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki”
ul. Kcyńska 6, Gdynia
Dyrektor: Beata Kreft
Liczba dzieci w placówce: 125

 

„Kapituła Nagrody jest pod wrażeniem efektów ekologicznych osiągniętych w minionych latach przez Przedszkole nr 32  „Cisowiaczki” w Gdyni pod przewodnictwem Pani Dyrektor Beaty Kreft. Podkreślić należy, że placówka współpracuje ze Związkiem od wielu lat, a biorąc pod uwagę ostatnie pięć lat, potwierdzamy, że jest niekwestionowanym liderem w swojej kategorii.

Przedszkolni koordynatorzy edukacji ekologicznej, Pani Anna Zapart-Dembicka, Pani Adrianna Kopica, oraz Pani Ewa Wenta wraz z pozostałymi nauczycielami Przedszkola, każdego roku realizują liczne działania proekologiczne.

„Cisowiaczki” oprócz corocznej zbiórki elektroodpadów i  nakrętek, udziału w konkursie plastycznym aktywnie biorą także udział w projekcie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii” – czego potwierdzeniem jest tytuł Złotego Lidera Lokalnej Ekologii w 2023 roku.

Jak sami napisali na swojej stronie internetowej:  „Każdy z nas wie jak o środowisko ma dbać i ekologicznych zasad przestrzegać. Lidera Ekologii co rok zdobywamy, dorosłych uświadamiamy i o dobro Ziemi dbamy”- i jak widać, robią to świetnie 😊. Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni możemy nazwać ekologicznym.

Jestem przekonana, że kadra pedagogiczna wraz z wychowankami i ich rodzicami jest pełna nowych ekologicznych inicjatyw, które z pewnością znajdą swoje odzwierciedlenie także w konkursach organizowanych przez Związek w nowym roku szkolnym.”

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Staffa 10,
81 – 597 Gdynia
Dyrektor: Anna WilczyńskaLiczba dzieci w placówce: 941

 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z gdyńskiej dzielnicy Karwiny współpracuje ze Związkiem już od wielu lat. Jak sama nazwa wskazuje – jest to zespół, zgrany zespół nauczycieli. Tu chciałabym wymienić nazwiska koordynatorów edukacji ekologicznej – są to panie Krystyna Ciesielska, Sylwia Omernik, Małgorzata Czyż i Agnieszka Gałęziewska. To właśnie ich inwencja twórcza, wytrwałość w działaniu i serce wkładane w swoją pracę, definiują osiągane przez placówkę sukcesy. A są to sukcesy niemałe. Rokrocznie mamy przyjemność nagradzać zarówno dzieci i uczniów w konkursach indywidualnych, jak i samą placówkę w konkurencjach szkolnych i przedszkolnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 to bardzo duża placówka, licząca prawie 950 uczniów. Kierowanie tak liczną jednostką nie jest łatwe, dlatego wyrazy uznania składamy także pani dyrektor Annie Wilczyńskiej, bo przecież bez kapitana ten okręt by nie popłynął – a na pewno nie z taką klasą. Co więcej – szkoła i przedszkole wchodzące w skład placówki wykazują się corocznie szeregiem działań i inicjatyw na rzecz środowiska i edukacji środowiskowej, angażując uczniów, ich rodziny i lokalną społeczność.

Obcowanie z przyrodą, wrażliwość na losy świata, chęć do działania, samodzielne myślenie, bezinteresowne angażowanie się w inicjatywy społeczne – to wszystko zapewnia swym wychowankom Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, kształtując młodych ludzi na odpowiedzialnych dorosłych, w których rękach będzie za jakiś czas nasz świat. I to jest najpiękniejsza inwestycja. Dziękujemy!”

 

GRATULUJEMY LAUREATOM  ORAZ ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!