KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne ze spotkania z prof. Astrid Męczkowską-Christiansen, w ramach projektu „Ochrona Środowiska w Praktyce”, które odbyło się w dniu 7 listopada 2016 r. w siedzibie Komunalnego Związku Gmin – POBIERZ