KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

Katarzyna Rawdanowicz
k.rawdanowicz@kzg.pl

Justyna Adamczyk
j.adamczyk@kzg.pl

tel. (58) 624-45-99 wew. 39 lub 45
e-mail: dos@kzg.pl

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne ze spotkania z prof. Astrid Męczkowską-Christiansen, w ramach projektu „Ochrona Środowiska w Praktyce”, które odbyło się w dniu 7 listopada 2016 r. w siedzibie Komunalnego Związku Gmin – POBIERZ