KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Materiały dydaktyczne

Materiały edukacyjne ze spotkań organizowanych dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów w ramach projektu edukacyjnego pn. „Szkoła/przedszkole dla środowiska”

I. Materiały edukacyjne ze spotkań w ramach I edycji projektu pn. „O odpadach po nowemu”:

Spotkanie w dn. 10.12.2013 r.

sds_10122013_s

Prezentacja multimedialna pt. „Prawo unijne jako źródło zmian systemu gospodarki odpadami w Polsce” -Tadeusz Wiśniewski, Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

 

Spotkanie w dn. 4.02.2014 r.

sds_04022014I_s

„EKO DOLINA jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)”. (zakres wystąpienia: istniejące i przyszłe instalacje na terenie zakładu służące do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, instalacje zastępcze wyznaczone dla RIPOK EKO DOLINA na wypadek awarii) – Emilia Wawrowska, przedstawiciel Sp. Eko Dolina.

 

sds_04022014IV_s

„Nowy system gospodarki odpadami – zadania gmin”, „Regionalna struktura nowego systemu gospodarki odpadami – podstawy prawne, założenia i praktyka” (zakres wystąpienia: prawo polskie zmieniające system gospodarki odpadami w Polsce, KPGO, PGO dla woj. pomorskiego, Region Gospodarki Odpadami – RGO) – Renata Czarnecka, Kierownik Działu Gospodarki Odpadami KZG

 

sds_04022014III_s

„Nowy system postępowania z odpadami komunalnymi” – Monika Rak, Dział Ochrony Środowiska KZG

 

 

sds_04022014II_s

„Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami. Podstawy prawne, założenia i praktyka” – MAteusz Richert, Dział Ochrony Środowiska KZG

 

 

Spotkanie w dn. 8.04.2014 r.

sds_08042014I_s

„Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Sopotu w roku 2013” – Elżbieta Turowiecka, Naczelnik Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu

 

 

sds_08042014II_s

„Zagospodarowanie odpadów. Odzysk i recykling –technologie” (zakres wystąpienia: recykling materiałowy i chemiczny; metody mechaniczno-biologiczne (MBT) – kompostowanie i biogaz; termiczne unieszkodliwianie odpadów w spalarniach odpadów, ciepłowniach miejskich, cementowniach) – Prof. dr hab. inż. Jan Hupka, kierownik Katedry Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej oraz dr inż. Andrzej Tonderski, dyrektor Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT.

 

sds_08042014III_s

„Zestawienie osiągniętych w latach 2012 i 2013 poziomów recyklingu i odzyskudla poszczególnych gmin – członków Związku” – Krystyna Kruczalak, Dział Gospodarki Odpadami KZG

 

 

sds_08042014IV_s

„Odzysk i recykling – założenia prawne” – Monika Rak i Mateusz Richert, Dział Ochrony Środowiska KZG

 

 

Spotkanie w dn. 7.10.2014 r.

sds_07102014I_s

Ekooznaczenia i inne symbole w promocji postaw proekologicznych w reklamie (Symbolika ekologiczna – sposoby promowania świadomości ekologicznej, zachowania ekologiczne konsumentów, Reklama społeczna a komercyjna – podobieństwa, różnice, nadużycia, niewerbalny przekaz w reklamie społecznej, Skuteczność a efektywność reklamy społecznie istotnej – próba analizy kampanii medialnej) – dr Michał Makowski, Dziekan Wydziału Zarządzania w Powislańskiej Szkole Wyższej (przedtem Wyższa Szkoła Zarządzania), Kwidzyn.