KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Materiały dydaktyczne

I. Materiały edukacyjne ze spotkań w ramach II edycji projektu pn. „Ochrona środowiska w praktyce”:

Spotkanie w dn. 14.04.2015 r.

sds_14042015I_s

„Konsumpcjonizm a zrównoważona konsumpcja” – wykład z elementami ćwiczeniowymi – Pani Profesor dr hab. Maria Śmiechowska, przedstawiciel Akademii Morskiej w Gdyni, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością.

 

sds_14042015II_s

„Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności” (Zakres wystąpienia: Przyczyny strat żywności, mierniki strat i marnotrawienia żywności, możliwości ograniczania strat i marnotrawienia żywności) – wykład z elementami ćwiczeniowymi – Pani Profesor dr hab. Maria Śmiechowska, przedstawiciel Akademii Morskiej w Gdyni, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością.

 

sds_14042015III_s

Ankieta – „Marnotrawstwo żywności w Polsce i na świecie. Badanie polskich gospodarstw domowych oraz świadomości konsumentów w aspekcie marnotrawienia pieczywa”

 

Spotkanie w dn. 12.05.2015 r.

sds_12052015_s

„Systemy zarządzania środowiskowego i ocena wpływu na środowisko procesów i produktów” (przedstawienie poszczególnych działań klasyfikowanych jako zarządzanie proekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem: systemów zarzadzania środowiskowego (PN-EN ISO 14000:2004, EMAS); metod ocen procesów i produktów takich, jak: ocena cyklu życia, ocena aspektów środowiskowych, węglowy odcisk stopy. Przedstawienie praktycznych rozwiązań, stosowanych przez różne podmioty gospodarcze) – Pani Profesor dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, Akademia Morska w Gdyni, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością.

Spotkanie w dn. 06.10.2015 r.

sds_06102015_s

„Gdy opakujemy świat już cały” (Zakres wystąpienia: podstawowe pojęcia z zakresu opakowalnictwa, definicje opakowania, cykl życia opakowania, podział opakowań, narażenia działające na opakowanie, wymagania stawiane opakowaniom, funkcje opakowań, oznaczenia na opakowaniach, nowoczesne rozwiązania w dziedzinie opakowań, pakowania aktywne i inteligentne, opakowania biodegradowalne jako alternatywa dla opakowań z tworzyw sztucznych, bezpieczeństwo zdrowotne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktów z żywnością w świetle aktualnych przepisów, ćwiczenie: rozpoznanie przyjaznych dla środowiska toreb handlowych (wykorzystanie znaków i informacji umieszczonych na nich) – wykład z elementami ćwiczeniowymi – Pani Profesor dr hab. inż. Mariola Jastrzębska, przedstawiciel Akademii Morskiej w Gdyni, Katedra Chemii i Towaroznawstwa.

 

Spotkanie w dn. 08.12.2015 r.

sds_08122015_s

„Kompostowanie jako przykład działania na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju”(Zakres wystąpienia: pojęcie zrównoważonego rozwoju, zrównoważony rozwój a gospodarka bioodpadami, kompostowalne bioodpady komunalne i przemysłowe, kryteria end-of-waste dla kompostu, świadomość społeczna a kompostowanie, propagacja kompostowania na przykładzie doświadczeń hiszpańskich – wykład z elementami ćwiczeniowymi – Pani Profesor dr inż. Alina Dereszewska, przedstawiciel Akademii Morskiej w Gdyni, Katedra Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego.