KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edycja IV: „Zmiany klimatu na przykładzie miast”

Czwarta edycja programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska” ma za zadanie przybliżyć zagadnienia obejmujące zmiany klimatu na przykładzie naszego regionu, z naciskiem na przestrzeń miejską. Głównym celem programu jest kształtowanie świadomości, wrażliwości oraz postaw prośrodowiskowych wśród społeczności szkolnej/przedszkolnej oraz lokalnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących zmian klimatu, ich konsekwencji oraz metod adaptacji i mitygacji.