KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: dos@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Edycja IV: „Zmiany klimatu na przykładzie miast”

Czwarta edycja programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska” ma za zadanie przybliżyć zagadnienia obejmujące zmiany klimatu na przykładzie naszego regionu, z naciskiem na przestrzeń miejską. Głównym celem programu jest kształtowanie świadomości, wrażliwości oraz postaw prośrodowiskowych wśród społeczności szkolnej/przedszkolnej oraz lokalnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących zmian klimatu, ich konsekwencji oraz metod adaptacji i mitygacji.

Program, wzorem minionych edycji, obejmować będzie trzy części:

  • część 1. (maj-listopad 2021): zdobywanie wiedzy
  • część 2. (styczeń-czerwiec 2022): przygotowanie narzędzi praktycznych
  • część 3. (wrzesień 2022-czerwiec 2023): realizacja programu w placówkach macierzystych

 

W tym roku wdrożyliśmy nową metodę rejestracji w programie – poprzez formularz online. Odnajdą go Państwo pod linkiem poniżej:

formularz rejestracyjny

w programie „Szkoła/przedszkole dla środowiska”, ed. IV, cz.1