KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Anna Selwent
tel. 58/624-45-99 w.39 lub 45
e-mail: a.selwent@kzg.pl

Warsztaty ekologiczne

ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA!

Z racji na stan epidemiczny do odwołania zostały zawieszone warsztaty terenowe na obiektach spółek komunalnych Eko Dolina, PEWIK Gdynia i OPEC. W zamian zachęcamy do oglądania filmów poruszających zagadnienia ekologiczne w cyklu filmowym „Bezpiecznie bo ekologicznie” oraz do korzystania z materiałów edukacyjno-informacyjnych zamieszczonych w zakładkach „Materiały edukacyjne” i „Multimedia”, w tym wywiadów radiowych oraz słuchowisk.


Jedną z ciekawszych form edukacji ekologicznej organizowanych przez Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” są terenowe warsztaty ekologiczne przeznaczone dla młodzieży i nauczycieli oraz urzędników samorządowych. Ich wyjątkowość polega na tym, że ukazują krajobraz i środowisko oraz problemy występujące bezpośrednio w terenie. Jednodniowe wyjazdy organizowane są do miejsc związanych z gospodarką komunalną, obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo lub terenów zdewastowanych i rekultywowanych. W trakcie spotkań uczestnicy mają okazję poznać m.in. zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, walory krajobrazowe i przyrodnicze najbliższego otoczenia, a także kolizyjną ze środowiskiem naturalnym działalność człowieka.

Terenowe warsztaty ekologiczne

I. Aktualnie prowadzone warsztaty:

W ramach warsztatów współpracujemy ze spółkami:

II. Warsztaty prowadzone w latach ubiegłych:

    • Porównanie GZWP nr 110 i 109 – Elektrownia Szczytowo Pompowa w Żarnowcu – Wybrzeże Klifowe okolic Jastrzębiej Góry – Rezerwaty przyrody NPK w obrębie Kępy Swarzewskiej (listopad 2004 r.)