KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: dos@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Warsztaty ekologiczne

Jedną z ciekawszych form edukacji ekologicznej organizowanych przez Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” są terenowe warsztaty ekologiczne przeznaczone dla młodzieży i nauczycieli oraz urzędników samorządowych. Ich wyjątkowość polega na tym, że ukazują krajobraz i środowisko oraz problemy występujące bezpośrednio w terenie. Jednodniowe wyjazdy organizowane są do miejsc związanych z gospodarką komunalną, obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo lub terenów zdewastowanych i rekultywowanych. W trakcie spotkań uczestnicy mają okazję poznać m.in. zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów, lokalnych wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz bezpiecznych technologii w procesie ujmowania i uzdatniania wody.

Terenowe warsztaty ekologiczne

I. Aktualnie prowadzone warsztaty:

II. Warsztaty prowadzone w latach ubiegłych:

    • „Ujmowanie i uzdatnianie wody” (warsztaty realizowane wspólnie ze Spółką PEWIK w latach 2003-2020r.)
    • „Oczyszczanie ścieków” (warsztaty realizowane wspólnie ze Spółką PEWIK w latach 2003 – 2020)
    • Co zrobić z tą górą śmieci” (program realizowany w latach 2000-2002)
    • Porównanie GZWP nr 110 i 109 – Elektrownia Szczytowo Pompowa w Żarnowcu – Wybrzeże Klifowe okolic Jastrzębiej Góry – Rezerwaty przyrody NPK w obrębie Kępy Swarzewskiej (listopad 2004 r.)

W ramach warsztatów współpracujemy ze spółkami: