KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

„Ciepło twojego domu” (warsztaty realizowane wspólnie z Firmą OPEC od 2003 do 2006 r.)

Warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowane wspólnie ze Spółką OPEC Gdynia w latach 2003-2006

Miejsce: zakłady eksploatacji lub Rejony na terenie obsługiwanych przez OPEC miast, tj. Gdyni, Sopotu, Rumi, Wejherowa oraz siedziba Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni, ul. Opata Hackiego 14

Cele:

 • Przybliżenie tematyki ciepłowniczej w zakresie OPEC Gdynia i obsługiwanych miast.
 • Zapoznanie z drogą przebiegu ciepła od źródła do obiektów.
 • Zapoznanie z nowymi, od 10 lat stosowanymi europejskimi rozwiązaniami w OPEC.
 • Wskazanie korzyści płynących z włączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego.
 • Wyjaśnienie sensu racjonalnej gospodarki ciepłem w mieście oraz właściwego użytkowania ciepła, w celu optymalnego i oszczędnego gospodarowania nim przez Odbiorcę.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej i ochrony środowiska w dziedzinie ciepłownictwa wśród dzieci i dorosłych.

Treści i program zajęć:

 1. Rodzaje ogrzewania na rynku, obszar działania OPEC w Gdyni, sieci cieplne, węzły wymiennikowe, kotłownie, ciepłownie, mapy cyfrowe, taryfa, URE, eksploatacja,
 2. Schemat przebiegu ciepła od źródła do Odbiorcy.
 3. Nowe technologie, brak przerw letnich i remontowych w dostawie ciepłej wody:
  • sieci preizolowane,
  • automatyczne, kompaktowe węzły cieplne wymiennikowe,
  • kotłownie, ciepłownie Brodwino i Wejherowo-Nanice,
  • monitoring.
 4. Miejski system ciepłowniczy:
  • bezpieczny, bezobsługowy, ekologiczny, niezawodny,
  • przyjazny dla Odbiorcy i środowiska poprzez nowe, dogodne warunki zgłoszeń,
  • rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego.
 5. Optymalne i właściwe gospodarowanie ciepłem ( termomodernizacja):
  • korzyści dla miasta i mieszkańców,
  • ocieplenie obiektów, wymiana okien i drzwi na szczelne,
  • modernizacja urządzeń istniejących (węzły, instalacje wewnętrzne),
  • regulacje temperatur w pomieszczeniach (zawory termostatyczne),
  • rozdzielanie części mieszkalnych w budynkach usługowych,
  • możliwości finansowania modernizacji,
  • podział kosztów podłączeń Odbiorców i OPEC na podstawie Prawa Energetycznego.
 6. Porównanie nakładów ponoszonych na włączenia do miejskiej sieci cieplnej i stosowanie własnej kotłowni gazowej, olejowej lub ogrzewania elektrycznego
  • emisja zanieczyszczeń do atmosfery
  • większe ciepłownie – największe możliwości stosowania filtrów i zabezpieczeń

Zajęcia obejmowały:

 1. Wyjazd autokarem ze szkoły do siedziby OPEC w Gdyni;
 2. Warsztaty w siedzibie OPEC
  • film o OPEC
  • część teoretyczna – prezentacja multimedialna „Wspólna troska o przyszłość ekologiczną miast”
  • „Ciepło Twojego domu” – bezpieczne, niezawodne, ekologiczne.
 3. Wizja lokalna w:
  • ciepłowni
  • węźle cieplnym , wymiennikowym
  • na sieci preizolowanej z omówieniem najważniejszych zagadnień eksploatacyjnych i działania urządzeń.
 4. Ocena zajęć.