KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Dolina Kaczego Potoku (październik 2006 r.)

Warsztaty p.n. Dolina Kaczego Potoku przeprowadzono w maju i październiku 2006 r. dla uczniów oraz nauczycieli z placówek oświatowych z terenu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Warsztaty obejmowały wyjazd do n/w miejsc łącznie z omówieniem następujących zagadnień:

  • rezerwat „Kacze Łęgi”:
    • przykład zespołu leśnego należącego do związku łęgów (łęg jesionowo – wiązowy),
  • zbiornik retencyjny na Kaczym Potoku:
    • przelewowy zbiornik retencyjny,
    • przykład negatywnego wpływu człowieka na środowisko-niszczenie naturalnego koryta rzeki na skutek nadmiernego zasilania wodami pochodzącymi ze spływu z sąsiadujących dzielnic miejskich.