KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Kępa Oksywska i fragment Mierzei Kaszubskiej (październik 2001)

Warsztaty przeprowadzono w październiku 2001r. dla uczniów i nauczycieli z placówek oświatowych oraz urzędników samorządowych z terenu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Cel wycieczki:

  • Poznanie procesów brzegowych i działalności morza oraz fauny i flory rezerwatu „Mechelińskie Błota”.
  • Kępa Oksywska: typ wybrzeża klifowego, procesy niszczące: abrazja, erozja, działalność denudacyjna.
  • Mierzeja Kaszubska (fragment na wysokości rezerwatu „Mechelińskie Łąki”) – typ wybrzeża niskiego-akumulacyjnego.
  • Rezerwat „Mechelińskie Łąki”: flora (m.in. słonorośla), fauna i lęgowisko czapli siwej,
  • Osadnictwo: cechy budownictwa wsi Mechelinki.
  • Ingerencja człowieka w środowisko.