KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Nadmorski Park Krajobrazowy z siedzibą we Władysławowie (kwiecień 2001)

Warsztaty przeprowadzono w kwietniu 2001r. dla uczniów i nauczycieli z placówek oświatowych oraz urzędników samorządowych z terenu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Cel wycieczki:

  • poznanie przyrodniczych i krajobrazowych walorów Parku, w tym rezerwaty fauny i flory oraz fragmenty wybrzeży mierzejowych i klifowych,
  • przykłady budującej i niszczącej pracy morza oraz erozyjnej działalności wód powierzchniowych na przykładzie Lisiego Jaru,
  • zasięg występowania kopalin pospolitych takich jak: torfy (w pradolinach) i żwiry (kopalnia w Mrzezinie),
  • przypomnienie przeszłości historycznej regionu utrwalonej w zabytkach, dziełach sztuki oraz przez miejsca pamięci narodowej, jak np. „hallerówka” we Władysławowie.