KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Anna Selwent
tel. 58/624-45-99 w.39 lub 45
e-mail: a.selwent@kzg.pl

Pradolina Redy – Łeby – „Łuk Kniewski” i jezioro Orle. (maj 2002)

Warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz urzędników samorządowych realizowane w maju 2002 oraz październiku 2002.

Cel wycieczki:

  • Geologiczne pojęcie czasu – geneza i powstanie Łuku i jeziora Orle, geneza złoża kredy jeziornej, margla kredowego oraz torfu,
  • Znaczenie przyrodnicze Łuku Kniewskiego; charakterystyczne stanowiska fauny i flory.
  • Wykorzystanie występujących bogactw naturalnych i ich eksploatacja.
  • Przykłady destrukcyjnej działalności antropogenicznej zagospodarowania złoża; ocena ingerencji człowieka w naturalne środowisko Pradoliny.