KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Pradolina Redy – Łeby – „Łuk Kniewski” i jezioro Orle. (maj 2002)

Warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz urzędników samorządowych realizowane w maju 2002 oraz październiku 2002.

Cel wycieczki:

  • Geologiczne pojęcie czasu – geneza i powstanie Łuku i jeziora Orle, geneza złoża kredy jeziornej, margla kredowego oraz torfu,
  • Znaczenie przyrodnicze Łuku Kniewskiego; charakterystyczne stanowiska fauny i flory.
  • Wykorzystanie występujących bogactw naturalnych i ich eksploatacja.
  • Przykłady destrukcyjnej działalności antropogenicznej zagospodarowania złoża; ocena ingerencji człowieka w naturalne środowisko Pradoliny.