KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Pradolina Redy wraz z oczyszczalnią w Dębogórzu (kwiecień 2001)

Warsztaty przeprowadzono w kwietniu 2001r. dla  nauczycieli z placówek oświatowych z terenu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Cel wycieczki:

  • pradolina Kaszubska, jako fragment Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 i obszar eksploatacji wody dla potrzeb komunalnych i przemysłowych aglomeracji gdyńskiej oraz miast: Redy, Rumi i Wejherowa,
  • poznanie obiektów i procesów mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków wraz z uzyskanymi efektami oczyszczania,
  • przebieg naturalnych i sztucznych odcinków kanału odprowadzającego ścieki do Zatoki Puckiej w Mechelinkach wraz z informacją o oddziaływaniu na środowisko naturalne,
  • poznanie niskiego wybrzeża typu akumulacyjnego na odcinku: ujście kanału ściekowego – Rewa – wraz z wyłaniającą się ławicą Ryf Mew,
  • poznanie typu i elementów osadnictwa wiejskiego na przykładzie zachowanych obiektów w Mechelinkach. poznanie części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa w Dębogórzu,