KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

„Segregacja odpadów – i co dalej” (warsztaty realizowane wspólnie ze strażą miejską w 2006r.)

Projekt realizowany we współpracy ze strażą miejską i gminną w 2006r. Zajęcia prowadzone na terenie zgłoszonej placówki oświatowej dla grup dzieci nauczania przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego. Preferowaną formą są zajęcia otwarte z udziałem rodziców.

Celem warsztatów było rozbudzenie poczucia współodpowiedzialności dzieci za stan środowiska przyrodniczego, kształtowanie nawyku segregacji odpadów.

Zajęcia obejmowały:

  • poznanie mechanizmów powstawania odpadów komunalnych,
  • uświadomienie wpływu każdego człowieka na stan środowiska poprzez aktywny udział w recyklingu odpadów komunalnych,
  • samoocena codziennych zachowań dotyczących odpadów,
  • kształtowanie zachowań zmierzających do świadomego ekologicznego postępowania z odpadami oraz przeciwdziałania wytwarzaniu nadmiernej ilości odpadów.