KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Składowisko żużla i popiołu oraz rezerwat „Beka” w Osłoninie (maj 2001)

Warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz urzędników samorządowych realizowane w maju 2001.

Cel wycieczki:

  • zwiedzanie składowiska, historia wykonanych wierceń i badań,
  • charakterystyka składowiska oraz sposób jego zagospodarowania, np. sposób dostarczania popiołów, metoda wypełniania poszczególnych kwater, prowadzenie monitoringu,
  • ocena oddziaływania składowiska na środowisko naturalne, w oparciu o uzyskane badania z monitoringu,
  • walory krajoznawcze, skupiska roślinne i ptasie w rezerwacie „Beka”.