KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

Katarzyna Rawdanowicz
k.rawdanowicz@kzg.pl

Justyna Adamczyk
j.adamczyk@kzg.pl

tel. (58) 624-45-99 wew. 39 lub 45
e-mail: dos@kzg.pl

Składowisko żużla i popiołu oraz rezerwat „Beka” w Osłoninie (maj 2001)

Warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz urzędników samorządowych realizowane w maju 2001.

Cel wycieczki:

  • zwiedzanie składowiska, historia wykonanych wierceń i badań,
  • charakterystyka składowiska oraz sposób jego zagospodarowania, np. sposób dostarczania popiołów, metoda wypełniania poszczególnych kwater, prowadzenie monitoringu,
  • ocena oddziaływania składowiska na środowisko naturalne, w oparciu o uzyskane badania z monitoringu,
  • walory krajoznawcze, skupiska roślinne i ptasie w rezerwacie „Beka”.