KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Anna Selwent
tel. 58/624-45-99 w.39 lub 45
e-mail: a.selwent@kzg.pl

Składowisko żużla i popiołu oraz rezerwat „Beka” w Osłoninie

Warsztaty dla  młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz urzędników samorządowych realizowane w maju 2001.

Cel wycieczki:

  • zwiedzanie składowiska, historia wykonanych wierceń i badań,
  • charakterystyka składowiska oraz sposób jego zagospodarowania, np. sposób dostarczania popiołów, metoda wypełniania poszczególnych kwater, prowadzenie monitoringu,
  • ocena oddziaływania składowiska na środowisko naturalne, w oparciu o uzyskane badania z monitoringu,
  • walory krajoznawcze, skupiska roślinne i ptasie w rezerwacie „Beka”.