KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Ujęcie wody Rumia-Janowo – odkrywka geologiczna w Kazimierzu – Składowisko żużlu i popiołu – kopalnia żwiru w Mrzezinie (wrzesień 2003)

(Krajobraz i środowisko naturalne Pobrzeża Kaszubskiego na tle GZWP nr 110)

Warsztaty realizowane we wrześniu 2003 i październiku 2004 przeznaczone dla młodzieży, nauczycieli oraz urzędników samorządowych z terenu działania Związku.

Warsztaty obejmowały wyjazd do n/w miejsc łącznie z omówieniem następujących zagadnień:

 1. Zbiornik GZWP Nr 110:
  • geneza, warunki naturalne, aspekty ochrony,
  • znaczenie gospodarcze Zbiornika – eksploatacja wód podziemnych do zaopatrzenia ludności w wodę na przykładzie ujęcia Rumia Janowo,
  • zagospodarowanie przestrzenne – rozwój urbanistyczny.
 2. Kępa Oksywska:
  • geneza,
  • budowa geologiczna i współczesne procesy denudacyjne,
  • zagospodarowanie.
 3. Składowisko popiołu i żużla w Rewie jako dobry przykład zagospodarowanie odpadów z Elekrociepłowni Gdynia:
  • sposób powstania składowiska,
  • badania i obserwacje monitoringowe wód podziemnych,
  • system odwodnień.
 4. Kępa Pucka – zwiedzanie kopalni kruszywa w Mrzezinie.