KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

„Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”

warsztaty terenowe realizowane od 2005 do 2007

Projekt realizowany w latach szkolnych 2005/2006 oraz 2006/2007. Organizatorem projektu był Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, w ramach współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Komunalnych Związków Gmin z siedzibą w Długoszynie. „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii” realizowano w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pn. „Europejska Akademia Ekologii” wspófinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Projekt wzorowano na pomysłach autorstwa Doroty Soidy z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej z Krakowa („Jak z klocków edukację budować?”, „Bądź Mistrzem i Przyjacielem”). Realizacja zadania opierała się o rzeszowskie doświadczenia „Wypraw…” toczącego się od 1999 roku na terenie gmin Związku Komunalnego „WISŁOK” (w latach od 2001 – 2002 również na terenie gmin Związku Gmin Dorzecza Rzeki Łososina w Małopolsce.

 „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii” to „zielone wycieczki”, w ramach której uczestnicy i prowadzący w najbliższej okolicy swojego miejsca zamieszkania odnajdują tereny o szczególnych walorach przyrodniczych. Zajęcia w trakcie pieszej wędrówki ułatwiają bezpośredni kontakt dzieci z naturą, a zmysły uczestników zostają pobudzone nowymi wrażeniami, odmiennymi od codziennych, doświadczeniami i dawką emocji związanymi ze wspólnym oglądaniem i „przeżywaniem” świata. Dzieci samodzielnie odkrywają, tworzą, wyciągają wnioski i podsumowują. Ważne jest by dzieci zrozumiały, że chociaż rozwój cywilizacji odpowiedzialny jest za narastające problemy środowiskowe, to mądre postępowanie człowieka może łagodzić powstające szkody. Stąd, jednym z elementów projektu „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii” jest przybliżenie uczestnikom zagadnień dotyczących selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, w tym utrwalenie i kształtowanie nawyków segregacji odpadów opakowaniowych u źródła.

Zasadą metodyczną jest wytworzenie pozytywnych emocji związanych z poznawaniem środowiska za pomocą wszystkich zmysłów. Warsztaty uczą świadomego postępowania z odpadami (szczególnie opakowaniowymi) i kształtują nawyki segregacji u źródła oraz pokazują jak w praktyce funkcjonują tzw. gniazda recyklingowe.

 

Projekt skierowany był do:

 • dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i opiekunów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • studentów i nauczycieli-kandydatów na przewodników ekologów.

 

Cele projektu:

 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie interaktywnej edukacji ekologicznej,
 • wykreowanie liderów ruchu ekologicznego w szkołach na terenie Związku,
 • upowszechnienie nowych rozwiązań metodycznych w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej,
 • pobudzenie lokalnych mediów do propagowania zasad ekorozwoju gmin Związku,
 • zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami ekologicznego prawa państw Unii Europejskiej ( w tym m.in. poziomy recyklingu, zasada „zanieczyszczający płaci”),
 • podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowoczesnej edukacji ekologicznej,
 • wzrost poziomu odzysku odpadów opakowaniowych.

 

W trakcie realizacji „zielonych wycieczek” stosowano następujące formy edukacyjne:

 • mini-wykłady i mini-dyskusje,
 • interaktywne gry, zabawy, ćwiczenia,
 • zwiedzanie instalacji ekologicznych (m.in. linie sortownicze, składowisk odpadów komunalnych, punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON),
 • ćwiczenia dydaktyczne na łące i w lesie,
 • podsumowanie w formie „olimpiady-quizu” i zabaw ewaluacyjnych.