KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Z nurtem Rzeki Redy (maj 2007)

Warsztaty p.n. „Z nurtem rzeki Redy” odbyły się w dniach: 24, 25, 30 maja 2007 z udziałem młodzieży, nauczycieli oraz urzędników samorządowych z terenu działania Związku.

Jednodniowe zajęcia obejmowały wyjazd do n/w miejsc łącznie z omówieniem walorów krajobrazowych, przyrodniczych i historycznych terenu oraz warunków geologicznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych na nich występujących:

a) Okolice Strzebielina

 • Stożek napływowy rzeki Łeby jako obszar źródliskowy Redy
 • eologiczna geneza i znaczenie stożka na tle Pradoliny Redy-Łeby
 • Krajobraz zachodniej części Pradoliny Redy-Łeby (Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-Łeby)
 • Zachodnia cześć GZWP nr 110
 • Górny bieg rzeki Redy

b) Łuk Kniewski i jezioro Orle

 • Geologiczne pojęcie czasu – powstanie Łuku i jeziora Orle (geneza i znaczenie złoża kredy jeziornej oraz torfu)
 • Przykłady destrukcyjnej działalności antropogenicznej zagospodarowania złoża
 • Walory przyrodnicze – projektowany rezerwat przyrody „Jezioro Orle”.
 • Kanał Reda – historyczny szlak spływu kredy jeziornej do cementowni w Wejherowie.

c) Okolice Redy

 • Ujście Pradoliny Redy-Łeby do Meandru Kaszubskiego
 • Środkowy bieg rzeki Redy
 • Delta rzeki Redy dawniej i dziś (Kanał Łyski)

d) Ujście rzeki Redy

 • Ujściowy odcinek Redy do Zatoki Puckiej
 • Krajobraz północnej części Pradoliny Kaszubskiej
 • Walory przyrodnicze – Nadmorski Park Krajobrazowy oraz rezerwat przyrody „Beka”
 • Wschodnia część GZWP Nr 110 jako główne źródło wody pitnej – znaczenie i zagrożenie