KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edycja XI – 2019-2021

W bieżącym roku szkolnym zakończyliśmy XI edycję projektu „Lider Lokalnej Ekologii” pod hasłem „Toaleta to nie śmietnik”. Była to edycja nietypowa, ponieważ z powodu pandemii COVID-19 projekt realizowano w cyklu dwuletnim.

Temat dotyczył prawidłowego korzystania z kanalizacji oraz konieczności segregacji odpadów, w tym nowej frakcji odpadów jaka są odpady kuchenne (bioodpady).

Do projektu zgłosiło się 31 placówek z terenu działania KZG „Dolina Redy i Chylonki”, z czego 23 przekazały sprawozdania z realizacji projektu. Efekty działań w postaci prezentacji multimedialnej można zobaczyć poniżej.

Na podstawie przekazanych sprawozdań oceniono sposób realizacji projektu w szkole/przedszkolu. Przy ocenie uwzględniano m.in. zgodność i zakres tematyczny przeprowadzonych działań, poprawność merytoryczną, zasięg przekazu oraz zaangażowanie w realizację projektu. Placówki, które uzyskały najwyższe oceny otrzymują tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2019-2021”.

Szczególne wyróżnienie stanowi „Złoty Lider Lokalnej Ekologii”. Tytuł ten otrzymuje jedna szkoła oraz jedno przedszkole, które wykonały największą liczbę zadań w projekcie, uzyskując tym samym największą liczbę punktów w swojej kategorii. Dodatkowo oceniano zaangażowanie, udział oraz efekty działań placówki przy realizacji poprzednich edycji „Lidera Lokalnej Ekologii”.

Wyniki odnajdą Państwo tutaj.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Statuetki oraz dyplomy przekażemy bezpośrednio do placówek oświatowych przez zakończeniem roku szkolnego.

Dla przypomnienia informacji w myśl hasła projektu „Toaleta to nie śmietnik” – zachęcamy do korzystania w naszych materiałów edukacyjnych: film „Toaleta to nie śmietnik”, ulotka „Toaleta to nie śmietnik”, komiks „Damroka”, kolorowanka „Ania i Wiesio”, plakat „Toaleta to nie śmietnik”. Dodatkowe informacje znajdą Państwo także na stronie PEWIK GDYNIA [przejdź].

 

Sprawozdania z projektu – prezentacje multimedialne