KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edycja X – 2018/2019

W bieżącym roku szkolnym Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przeprowadził jubileuszową X edycję projektu edukacyjnego pn. „Lider Lokalnej Ekologii”.

W ramach projektu placówki oświatowe prowadziły szereg przedsięwzięć pod hasłem „Robię porządek z odpadami”. Mając do dyspozycji bogaty wachlarz materiałów dydaktycznych udostępnionych przez Związek, a także współpracując ze specjalistami, koordynatorzy (nauczyciele) rozwijali wrażliwość ekologiczną dzieci, młodzieży, a także dorosłych na stan środowiska. Całoroczna „przygoda z odpadami” obejmowała m.in. tematyczne warsztaty terenowe, tworzenie kodeksu młodego ekologa, edukowanie lokalnej społeczności o szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach, potrzebie segregacji odpadów i wielokrotnego używania produktów. W trakcie trwania projektu powstawały ciekawe eko-makiety z surowców wtórnych, gry ekologiczne czy szkolne/przedszkolne przedstawienia ekologiczne.

Do projektu zgłosiło się  38 placówek oświatowych z obszaru Związku, z czego 34 przekazało sprawozdania w postaci prezentacji multimedialnej. Weryfikując prezentacje, komisja oceniała zgodność oraz zakres tematyczny przeprowadzonych działań, poprawność merytoryczną treści, jak również zaangażowanie w realizację projektu środowisk szkolnych, przedszkolnych i lokalnej społeczności.  Honorowy tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii” w roku szkolnym 2018/2019 otrzymuje 12 placówek oświatowych.

Dodatkowo w związku z jubileuszową X edycją projektu po raz pierwszy przyznajemy tytuł „Złotego Lidera Lokalnej Ekologii 2018/2019” w dwóch kategoriach: przedszkola oraz szkoły. Pod uwagę braliśmy zaangażowanie, udział oraz efekty działań placówki w obecnej, jak i przy realizacji poprzednich czterech edycji „Lidera Lokalnej Ekologii”. Tytuł „Złotego Lidera Lokalnej Ekologii 2018/2019” otrzymują dwie placówki spośród grona dotychczasowych „Liderów Lokalnej Ekologii”, których działania w przemyślany sposób spełniają wszystkie stawiane przez Związek wymagania, jednocześnie wykazując się dużą wiedzą merytoryczną oraz pomysłowością w tworzeniu i realizacji zadań.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Zarząd i Dział Ochrony Środowiska Komunalnego

 

 

 

PESS Rumia

Powiatowy Zespół Szkół Reda

Prywatna Szkoła w Redzie 2019

Przedszkole 28 GA

Przedszkole 35 Pod żaglami GA

Przedszkole 58 Gdynia

Przedszkole JANOWIACZEK Rumia

Przedszkole nr 2 Sopot

Przedszkole nr 10 Sopot

Przedszkole nr 11 Pod Kasztanami GA

Przedszkole nr 13 GA

Przedszkole nr 23 GA

Przedszkole nr 27 Malutkowo Gdynia

Przedszkole nr 30 Gdynia

Przedszkole nr 31 Bajeczka Gdynia

Przedszkole nr 32 GA

Przedszkole nr 46 GA

Przedszkole pod Topolą Rumia

Słoneczne Przedszkole W-wo

SOSW nr 2 GA

Sp 26 GA

SP 31 GA

SP nr 1 Rumia

SP nr 2 Reda

SP nr 4 Rumia

SP nr 8 Wejherowo

SP nr 10 GA

Sp nr 39 GA

SP nr 40 GA

SP w Łebnie

Zespół Skolno – Przedszkolny nr 2 w Gdyni

ZSO Rumia

ZSP Mosty