KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edycja XII – 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 prowadziliśmy XII edycję projektu „Lider Lokalnej Ekologii” pod hasłem „Im mniej, tym lepiej”.

Temat dotyczył działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów oraz pokazania problemu nadmiernego konsumpcjonizmu.

Do projektu zgłosiły się 32 placówki oświatowe z terenu działania KZG „Dolina Redy i Chylonki”, z czego 29 przekazało sprawozdania z realizacji projektu. Efekty działań w postaci prezentacji multimedialnej można zobaczyć poniżej.

Na podstawie przekazanych sprawozdań oceniono sposób realizacji projektu w szkole/przedszkolu. Przy ocenie uwzględniano m.in. zgodność i zakres tematyczny przeprowadzonych działań, poprawność merytoryczną, zasięg przekazu oraz zaangażowanie w realizację projektu. Placówki, które uzyskały najwyższe oceny otrzymują tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2021/2022”.

Szczególne wyróżnienie stanowi „Złoty Lider Lokalnej Ekologii 2021/2022”. Tytuł ten otrzymuje jedna szkoła oraz jedno przedszkole, które wykonały największą liczbę zadań w projekcie, uzyskując tym samym największą liczbę punktów w swojej kategorii. Dodatkowo oceniano zaangażowanie, udział oraz efekty działań placówki przy realizacji poprzednich edycji „Lidera Lokalnej Ekologii”.

Dla placówki, która otrzymała tytuł „Złoty Lider Lokalnej Ekologii” w poprzednich trzech edycjach projektu, maksymalną nagrodą w bieżącej edycji jest tytuł „Lider Lokalnej Ekologii”. Po trzech latach placówka znowu może starać się o otrzymanie tytułu „Złoty Lider Lokalnej Ekologii”.

Wyniki odnajdą Państwo tutaj.

Dla przypomnienia informacji w myśl hasła projektu „Im mniej, tym lepiej” – zachęcamy do korzystania w naszych materiałów edukacyjnych: animacja „Zapobiegaj i ograniczaj powstawanie odpadów”, broszury: „ABC segregacji” „Im mniej tym lepiej, czyli odwrócona piramida gospodarki odpadami”, „Zielone mydlenie oczu”; kolorowanki: „Wojtek na zakupach”, „Krzyś-mistrz upcyklingu”, „Ania i Wiesio chronią przyrodę”, „Staś-ekologiczny detektyw”, „Jaś-ekspert recyklingu”; plakat „Wojtka sposoby na odpady”; wywiady radiowe z cyklu „Dobre rady na odpady” pt. „Odpady-zapobiegaj i ograniczaj”.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Sprawozdania z projektu