Formularze dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Obecnie prowadzone nabory: https://kzg.bip.gov.pl/search/joboffers/

Formularze dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [POBIERZ: .doc, .pdf]
  • Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji [POBIERZ: .doc, .pdf]
  • Oświadczenie o niekaralności i o posiadaniu pełni praw publicznych [POBIERZ: .doc, .pdf]

 

Archiwum prowadzonych naborów: