Konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci” XIII edycja- pn. „Woda- źródło życia” rok szkolny 2011-2012