Podsumowanie edukacji ekologicznej – rok szkolny 2023/2024