Gmina Szemud – 2018 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o.

Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmuje obszar Gminy Szemud w miejscowościach: Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Grabowiec, Jeleńska Huta, kamień, Karczemki, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka huta, Warzno, Zęblewo,

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje obszar Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Dobrzewino, Kamień, Karczemki, Kielno, Koleczkowo, Rębiska, Szemud, Warzno.

Uchwalone ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązują od dnia 4 grudnia 2017r. przez okres 18 (osiemnastu) miesięcy uchwałą nr  13/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 13 listopada  2017r.

Uchyla się Uchwałę Nr 14/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 5 grudnia 2016 r.  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Szemud.